Tlačové správy

Zasadanie výberovej komisie v dňoch 06.-07. + 27.06.2012 v kinosále Slovenského filmového ústavu v Bratislave na Grösslinovej ulici 32. Komentár k protokolu: Komisia vybrala do súťaže v roku 2012 - 40 filmov z 12 krajín. Pokiaľ ide o kvalitu, možno konštatovať, že výber filmov do súťaže je žánrovo výrazne pestrejší ako v roku 2010. Potešil záujem mladých filmárov, študentov Akadémie umenia v Banskej Bystrici, ktorých kolekcia komisiu zaujala a je nádejou pre budúce ročníky festivalu. Povzbudivá je aj kvalita slovenských súťažných filmov , ktorých je zaradených do súťaže 15 (v roku 2010 súťažilo10 filmov).

etnofilm 1

V dňoch 23. – 26. októbra 2012 sa v Čadci uskutočnil 17. ročník medzinárodného filmového festivalu ETNOFILM ČADCA 2012. Podujatie sa konalo pod záštitou predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára. Hlavnými organizátormi festivalu boli Žilinský samosprávny kraj, Kysucké kultúrne stredisko v Čadci a Mesto Čadca.