Aktuality

Etnofilm Deň 4 DK 62

 GRAND PRIX – ZLATÝ TUROŇ: ČERNÍ ČEŠI / ČIERNI ČESI, réžia Martin Muller, Česká republika - za pútavé zobrazenie tematiky migrácie, akulturácie, formovania, straty a znovunachádzania identity a domova

01 2023 05 10 14.58.07

Ocenené filmy a besedy.  Aj také bolo pofestivalové premietanie v Bratislave, v priestoroch Univerzitnej knižnice.

ZA Etnofilm3

Filmové festivaly sú dôležitou súčasťou kultúrneho života, kde sa stretávajú talentovaní tvorcovia, diváci a odborníci z oblasti filmu. Majú schopnosť inšpirovať, informovať a zanechať nám dlhotrvajúce dojmy. My sme túto možnosť ponúkli študentom Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v rámci pofestivalového premietania 22. MFF ETNOFILM ČADCA 2022 v dňoch 9. - 11. máj 2023.
Počas 3 dní boli premietnutých 6 ocenených filmov 22. ročníka festivalu a tiež sa diskutovalo s tvorcami filmov Černí Češi a Ovčiarskou cestou.
Ďakujeme za spoluprácu a iniciatívu Žilinská univerzita v Žiline a študentkám odboru mediamatiky a kultúrneho dedičstva Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity, ktoré boli aktívne zapojené do realizácie podujatia. Boli ste skvelé...

turon

Vypočujte si podcast študentiek Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva Žilinskej univerzity, ktoré boli súčasťou 22. ročníka MFF ETNOFILM Čadca. 

ETNOPODCAST_.mp3

etnofilm

Post - festivalové premietanie výberu filmov 22. ročníka MFF ETNOFILM ČADCA 2022 -  Kino OKO, v priestoroch UCM na Námestí J. Herdu v Trnave. 

Bratislava ETNOFILM 2022

 

 

10.05.2023 (streda) o 15,00 hod.  - Univerzitná knižnica v Bratislave, Prednášková sála UKB, vstup voľný

ZU -pofestivalové premietanie

 

Od 9. do 11. mája 2023: Žilinská univerzita, Fakulta humanitných vied: ocenené filmy 22. ročníka MFF ETNOFILM ČADCA 2022 a beseda s tvorcami filmu ČERNÍ ČEŠI(GRAND PRIX - Zlatý turoň).

plagat etnofilm CSS

Ocenené a zaujímavé filmy 22. ročníka MFF ETNOFILM ČADCA 2022 v Centrách sociálnych služieb PARK Čadca, Horelica a Kamence Kysucké Nové Mesto od 15 marca 2023

etnofilm pofestivalove premietanie

 

22. MFF ETNOFILM ČADCA 2022 v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi
Poďte sa s nami pozrieť na dokumentárne filmy ocenené medzinárodnou porotou 22. ročníka MFF ETNOFILM ČADCA 2022...