22. ročník medzinárodného festivalu
ETNOFILM ČADCA 2022
8. – 11. november 2022

Prihlásením filmu sa rozumie riadne vyplnenie elektronického prihlasovacieho formulára a jeho odoslanie najneskôr do 30. 5. 2022, v prípade prihlásenia viac ako 1 filmu tiež úhrada prihlasovacieho poplatku 5 € do 10. 6. 2022.

Film

Prosím, napíšte pôvodný názov.
Prosím, napíšte názov v angličtine.
Prosím, napíšte krajinu pôvodu.
Prosím, napíšte rok výroby.
Prosím, napíšte dĺžku trvania filmu.
Prosím, napíšte produkčnú spoločnosť.
Prosím, napíšte spoločnosť.

PRIHLASOVATEĽ

Prosím, napíšte meno.
Prosím, napíšte ulicu.
Prosím, napíšte PSČ.
Prosím, napíšte mesto.
Prosím, napíšte krajinu.
Prosím, napíšte tel. číslo.
Prosím, napíšte e-mail.
Invalid Input

ÚDAJE O TVORCOCH

Prosím, napíšte údaj.
Odborná spolupráca
Prosím, napíšte údaj.
Prosím, napíšte údaj.
Prosím, napíšte údaj.
Prosím, napíšte údaj.
Prosím, napíšte údaj.
Invalid Input

Film je možné dodať organizátorovi elektronicky prostredníctvom video linku napr. cez VIMEO, YouTube a iné video kanály, v prípade zabezpečeného filmu nezabudnite uviesť heslo.

Prosím, napíšte o čo máte záujem.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

FESTIVALOVÝ FORMÁT

Prosím, vyberte z možností.
Invalid Input

Údaje k platbe za každý ďalší prihlásený film (v prípade prihlásenia len 1 filmu nevypĺňať)

Invalid Input
Invalid Input

6-miestny variabilný symbol (vytvorí si prihlasovateľ sám). Za všetky filmy, na ktoré sa vzťahuje poplatok, použije rovnaký VS a môže ich uhradiť v jednej platbe.

Invalid Input

Bankové spojenie IBAN: SK74 8180 0000 0070 0048 1571

BIC / SWIFT: SPSRSKBAXXX

Poznámka pre príjemcu: Uviesť „MENO A PRIEZVISKO“ prihlasovateľa a dátum prihlásenia filmu/filmov.

PRÍLOHY

V rámci elektronického prihlasovacieho formulára je potrebné zaslať tieto propagačné materiály: dialógová listina, 1 fotografia režiséra, 3 fotografie z filmu (plagát), link na stiahnutie videoupútavky (do 2 min.)

Prosím, vložte dokument.
Prosím, vložte fotografiu.
Prosím, vložte fotografiu.
Prosím, vložte fotografiu.
Prosím, vložte fotografiu.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input