Články

Etnofilm 2022 31

Novinkou 22. ročníka filmového bienále dokumentárnych etnologických filmov bola i ETNOKAVIAREŇ...

Etnofilm 2022 19

Výstavy, semináre, stretnutia a diskusie....aj taký bol 22. Medzinárodný festival ETNOFILM ČADCA 2022

Obrázok1

ETNOFILM ČADCA 2022 a mladá generácia. Pohľad študentiek Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline na program určený tým najmladším a najmenším.

Etnofilm 2022 73

 

 

Aktuálny 22. ročník filmového bienále dokumentárneho etnologického filmu prilákal i študentov Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline. Aký bol ich pohľad na priebeh a program slávnostného otvorenia festivalu, čo zažili a čo im festival dal?

Etnofilm 2022 17

Podarilo sa .... 22. ročník Medzinárodného filmového festivalu sa otvoril širokej verejnosti. Nešlo len o filmové projekcie súťažných a nesúťažných filmov, ale i o filmové pásma a predstavenia pre predškolákov a žiakov základných škôl .

Etnofilm 6

 

V poradí 22. ročník medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov ETNOFILM ČADCA 2022 sa skončil v piatok 11. novembra. Grand PRIX - Zlatý Turoň putuje do Českej republiky.