V dňoch 08. - 11. novembra 2022 ožijú Kysuce medzinárodným filmovým festivalom ETNOFILM Čadca. Filmové bienále dokumentárneho etnologického  filmu sa v tomto roku uskutoční už po 22. krát a okrem súťažných projekcií  so zameraním na  rozmanité prejavy tradičnej ľudovej kultúry a spôsob života človeka vo svete, prinesie i množstvo sprievodných aktivít a podujatí určených širokej verejnosti. Do 22. ročníka sa prihlásilo 68 dokumentárnych filmov. O tom, ktoré filmy získajú najvyššie ocenenia MFF ETNOFILM ČADCA 2022 budú rozhodovať členovia medzinárodnej poroty zo Slovenska, Čiech a Poľska.

Predsedníčka medzinárodnej poroty:

Prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc.

benuskova

Prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc. pracuje od roku 1983 v Ústave etnológie a sociálnej antropológie SAV, kde sa zameriava na výskum obyčají, tradičnú kultúru regiónov Slovenska v kontexte regionálneho rozvoja a dejiny slovenskej etnológie. Od roku 1996 učí etnológiu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, kde pôsobí ako vysokoškolská profesorka. Je autorkou a spoluautorkou niekoľkých vedeckých a odborných knižných publikácií (Tradičná kultúra regiónov Slovenska, Religiozita a medzikonfesionálne vzťahy v lokálnom spoločenstve, Liptovská Teplička od druhej polovice 20. storočia, Dejiny slovenskej etnológie v 20. storočí , Občianske obrady na Slovensku, Už sa chystá svadba istá, Čo je to sviatok v 21. storočí na Slovensku?, Kroje Slovenska) približne stovky vedeckých štúdií a spoluautorkou viacerých audiovizuálnych odborných dokumentov (Dobre nám je v Petržalke bývať, Marinka, Cyklus Osobnosti slovenskej etnológie). V rokoch 2006-2016 bola členkou prípravného výboru Etnofilmu Čadca, je členkou Vedeckej rady Kysuckého múzea v Čadci.

 

Členovia medzinárodnej poroty:

PhDr. Pavel Popelka, CSc.

popelka

Etnograf, zberateľ piesní, autor folklórnych relácií, scenárista, fotograf, publicista, hráč na gajdy. Absolvent oboru etnografie a sociológie na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Od r. 1974 zamestnaný ako etnograf v Múzeu J. A. Komenského v Uhorskom Brode, v období r. 1990-2015 tu pôsobil ako riaditeľ. Realizoval radu komplexných výskumov ľudovej kultúry na moravsko-slovenskom pomedzí, z ktorých čerpá vo svojej publikačnej práci, pri tvorbe výstav a relácií a tiež pri spolupráci s rozhlasovými a televíznymi štúdiami. Od roku 1077 autor mnohých relácií na Medzinárodnom folklórnom festivale v Strážnici, z ktorých niekoľko dostalo Cenu festivalu a autorsky sa podieľal aj na niekoľkých programoch na folklórnych festivaloch na Myjave a Východnej. V roku 1987 založil Festival fašiangových tradícií v Stráni, v roku 1988 Musaionfilm - prehliadku video tvorby českých múzeí, organizovanej Múzeom J.A. Komenského v Uhorskom Brode. Autor série video dokumentov s národopisnou tematikou. V roku 2004 získala na Medzinárodnom filmovom festivale Etnofilm Čadca Bronzového turoňa za film HODY S VENCOM A KÁČEROM, v roku 2010 Cenu Slovenskej národopisnej spoločnosti v kategórii Etnológ za kamerou. Rad cien získal aj za svoje fotografie, v roku 2008 obdržal 1. cenu XXX. ročníka Medzinárodnej súťaže TÝKA SA TO TIEŽ TEBA, v tematickom okruhu Chránené prvky našej krajiny(Uhorské Hradiště 2008), v roku 2014 sa stal Laureátom 8. ročníka neformálneho slovackého pressfota Ohliadnutia 2013 (Uherský Hrad). Vlastných fotografických výstav uskutočnil bezmála už 60, niektoré aj v zahraničí. K ostatným tematickým celkom patrilu Etiópia, Podoby vody, Od jari do zimy - Slávnosti a rituály východnej Moravy, Náboženstvo sveta a Podoby viery - po stopách cyrilometodskej tradície. Početná je činnosť na poli národopisných monografií i literárnej tvorby.

Národopisné monografie:  Příběhy v písních vyzpívané. Lidové balady z moravských Kopanic, 1995, Písně z Bystřice pod Lopeníkem, 1997, Řečeno písní. Lidové písně ze Strání , 2005, Od věnečku k obálence aneb Co všechno kdysi znamenala svatba, publikace s DVD, 2011, Festival masopustních tradic, 25 let. Strání 1987 – 2012, publikace s DVD, 2012, Podoby víry. Obrazem a slovem po stopách cyrilometodějské tradice, 2013, Tanec Pod šable jako historický i poetický fenomén, 2017. Literárna tvorba: Cestopisy, místopisy, povahopisy. Putování životem aneb smrt se rozcvičuje, 2003, (Z)povídání z cest, 2006, Cestopády, 2006, Rokem v dur i moll, 2008, Kalvados z červených jablek , poezie, 2009, Etiopie. 28.11-17.12.2009. Cestovní deník, 2010, Nech žije život živý, 2017, Než vyměnili zámky, 2018.

 

Dr hab. Jadwiga Hučková, prof. UJ

Foto.JHUCKOVA.01a

Prednáša v Inštitúte audiovizuálnych umení Jagellonskej univerzity v Krakove. Od roku 1997 pracuje vo výberovej komisii Krakovského filmového festivalu. Porotca viac ako tridsiatich medzinárodných festivalov dokumentárnych filmov. Zúčastnila sa projektu VISEGRAD DOCUMENTARY FILM LIBRARY v Prahe. Publikovala okrem článkov (tiež pod menom Jadwiga Głowa): Dokument po przełomie. Film dokumentalny lat 90. w Europie Środkowo-Wschodniej / Zooming in on History's Turning points. Documentaries in the 1990s in Central and Eastern Europe (Kraków 1999), Dokument filmowy epoki Havla (Kraków 2005), Český a polský dokumentární film v éře evropeizace / Czeski i polski film dokumentalny w czasach europeizacji (Praha, NFA 2015).

 

Mgr. Ivo Brachtl

brachtl
Slovenský dokumentarista. Po absolvovaní FAMU v roku 1988 dostal zamestnanie v Spravodajskom filme SFT, kde okrem iného nakrútil desať Kinožurnálov. 4. júla 1991 založil nezávislú producentskú spoločnosť so zameraním na dokumentárne filmy, ktorá je aktívna dodnes. Realizoval v nej rôzne projekty, dokumenty a dokumentárne cykly pre televízie RTVS, Markíza a pre Českú televíziu. Od roku 1991 spolupracoval s Dežom Ursinym na dokumentárnych filmoch ako kameraman, strihač a ako producent. Okrem dokumentov nakrúcal od roku 1996 aj pre spravodajské agentúry. V súčasnosti pracuje pre AFP a INS. V rokoch 2009/10 nakrúcal v USA pre UISCA. Zorganizoval a podieľal sa na realizácii výstav prepojených s audiovizuálnym obsahom. V Audiovizuálnom fonde pracoval najskôr v komisii pre dokumentárny film, potom ako člen Rady fondu a v súčasnosti je opäť členom komisie pre dokumentárny film.

 

 MSc. Pavel Borecký MA.

pavelborecky

Sociálny antropológ, dokumentárny filmár a rozvojový špecialista. Ako držiteľ švajčiarskeho štipendia teraz dokončuje doktorát na univerzite v Berne so zameraním na sociálne dôsledky nedostatku vody v Jordánsku. Vo svojej komunitnej praxi pracuje ako člen výskumného štúdia Anthropictures a kurátoruje filmový program EthnoKino. Pavlove posledné filmy Solaris (2015) a V diablovej záhrade (2018) sa zameriavali na kultúru konzumu v Estónsku a otázky utečenstva a dekolonizácie v Saharskej arabskej demokratickej republike (SADR). Film Žiť vodu (2020) je jeho prvou celovečernou snímkou.

 

Čestný člen medzinárodnej poroty:

PhDr. Ladislav Volko PhD.

Volko

Filmový a kultúrny publicista, sociológ, básnik, bývalý diplomat, vysokoškolský pedagóg. Člen medzinárodných porôt filmovej kritiky FIPRESCI. Autor mnohých článkov a publikácii z oblasti filmu a kinematografie, sociológie, kultúry, literatúry a médií. O.i. ˗ Problémy filmovej kritiky (ed.,1979), Sociologické vzťahové prvky v dramatických umeniach, (in) Teória dramatických umení (1979), Slávne osobnosti filmu (1986), Kultúra filmového diváka na Slovensku (1986), Sociologické aspekty mediálnej kultúry (2015) atď.