Toto medzinárodné filmové bienále je najstarším slovenským festivalom s tematikou etnológie, sociálnej a kultúrnej antropológie. Poslaním festivalu je predstaviť najnovšiu dokumentárnu tvorbu o kultúrnej a sociálnej rôznorodosti ľudského spoločenstva a zvýšiť povedomie širokej verejnosti, filmárov a médií o potrebe jej ochrany, podporiť vznik nových filmových diel na uvedené témy udeľovaním ocenení a prispieť k rozvoju slovenskej filmovej tvorby v oblasti vizuálnej antropológie. Súčasťou samotného festivalu sú i odborné diskusie.

Spoluorganizátori: Slovenský filmový ústav Bratislava, Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK Bratislava, Slovenské národné múzeum v Martine, Národopisná spoločnosť Slovenska, Literárny fond Bratislava, Krajanské múzeum Matice slovenskej Martin, Slovenský filmový zväz Bratislava, Univerzitná knižnica v Bratislave, Kysucká kultúrna nadácia Bratislava, Kysucké múzeum v Čadci a Krajská knižnica v Žiline.

Partnerom podujatia bolo Veľvyslanectvo Českej republiky.

Podujatie finančne podporili: Audiovizuálny fond, Ministerstvo kultúry SR, Žilinský samosprávny kraj, Mesto Čadca, Literárny fond Bratislava, Krajanské múzeum Matice slovenskej Martin, Národopisná spoločnosť Slovenska a Kysucká kultúrna nadácia Bratislava.

Mediálni partneri: TASR, Týždenník KYSUCE, Kysucká televízia, Vaša TV, Rádio Frontinus, MY Kysucké noviny.

Do 17. ročníka medzinárodného filmového festivalu sa prihlásilo spolu 101 filmov z 12 krajín sveta. Súťažne sa predstavilo 40 filmov, ktorých celková premietacia dĺžka dosiahla 1276 minút. Výberovej komisii predsedal Štefan Vraštiak zo Slovenského filmového zväzu . Súťažné projekcie hodnotila medzinárodná porota, ktorej predsedníčkou bola Jadwiga Glowa-Hučková – filmárka historička, novinárka z Poľska, členmi boli Zuzana Beňušková- etnologička zo Slovenska, Helena Beránková – etnologička z Českej republiky, Ján Fuzik – režisér z Maďarska a Martin Mešša – etnológ zo Slovenska

Festival privítal návštevníkov z regiónu Kysúc, z rôznych častí Slovenska, ale i zahraničných priaznivcov: z Nového Zélandu, Talianska, Maďarska, Poľska, Slovinska i Srbska.

Dňa 23.októbra 2012 sa počas slávnostného otvorenia 17. ročníka Etnofilmu Čadca 2012 uskutočnila vernisáž výstavy Hľadanie koreňov a oslava domova, na ktorej sa svojou fotografickou tvorbou zviditeľnilo viacero významných umelcov – PAVOL SOCHÁŇ, KAROL PLICKA, KAROL SKŘIPSKÝ, MARTIN MARTINČEK a IGOR GROSSMANN. Ich diela sa stali trvalou súčasťou nielen slovenskej, ale i európskej a svetovej kultúry. Výstavné exponáty poskytlo Slovenské národné múzeum v Martine a súkromná zbierka Igora Grossmanna.

Počas celého festivalu prebiehali besedy s autormi, režisérmi filmov a zaujímavými osobnosťami kultúrneho a spoločenského života: napr. beseda s Iljom Ruppeldtom, režisérom z Nového Zélandu, i s Mariánom Tkáčom, predsedom Matice slovenskej v Martine.

Pri príležitosti 10. výročia úmrtia Martina Slivku, významného režiséra, scenáristu, dramaturga, filmového teoretika, pedagóga a priekopníka etnografickej línie slovenského dokumentarizmu sa po mimosúťažnej projekcii filmu Muž, ktorý sadil stromy, konala beseda s jeho manželkou- Oľgou Slivkovou.

Riaditeľka festivalu a zároveň riaditeľka Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci, organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Silvia Petreková, zhodnotila 17. ročník festivalu: „ Atmosféra bola vynikajúca- vznikli nové priateľstvá, nadviazali sa zaujímavé kontakty a samotné projekcie ponúkli divákom témy na zamyslenie, poučenie, pobavenie, ale hlavne priniesli krásny pocit, že bez ohľadu na vek, rasu, vzdelanie či národnosť, ľudia dokážu vytvárať duševné hodnoty, ktoré následne oslovia široké spektrum divákov na celom svete, a tým vlastne potierajú akúkoľvek jazykovú bariéru. Členovia medzinárodnej poroty vyzdvihli vysokú úroveň súťažných filmov a zároveň sa zhodli, že ich úloha bola neľahká. Študentská porota v tomto ročníku taktiež neúnavne pracovala, aby si následne i jej členovia vybrali svojho víťaza.

Ďakujeme všetkým partnerom a spoluorganizátorom za úspešný priebeh festivalu a filmárom želáme veľa elánu do ďalšej dokumentárnej tvorby.“

V piatok, 26.októbra 2012, boli v Dome kultúry v Čadci vyhlásené výsledky 17.ročníka ETNOFILM-u ČADCA 2012:

OCENENÍ:

Zlatý turoň - Grand Prix

Hlasy z Vysočiny. Tri dni v Premane - Renato Morelli – Taliansko

Strieborný turoň

Svadba – blízke stretnutia rómskeho druhu – Ilja Ruppeldt – Nový Zéland

Bronzový turoň

Archimandrita – Jerzy Kalina – Poľsko

Cena predsedu Žilinského samosprávneho kraja

Zvonky šťastia – Marek Šulík – Slovenská republika

etnofilm 1Cenu predsedu ŽSK odovzdal riaditeľ Úradu ŽSK Pavol Holeštiak

 

Cena riaditeľky festivalu

Ikony a potkany – Robert Hammerstiel - Zuzana Antalová – Maďarsko

Cena primátora mesta Čadca

Človek stroj – Rosel Corella, Alfonso Moral – Španielsko

Cena Martina Slivku - za najlepší individuálny výkon slovenského tvorcu - udeľuje Literárny fond

Život v ohrade (z cyklu Família) – Jaroslav Rihák – Slovenská repulika

Cena Matice slovenskej - za najlepší film o živote Slovákov v zahraničí udelená tvorcovi žijúcemu mimo územia Slovenska

Petrovská zabíjačka u Rybovičov – Ján Čáni – Srbsko

Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska – „Etnológ za kamerou“

Moje vojny - Věra Fialová *1918 - Jiřina Kosíková - Česká republika

Cena za najlepší český film udelená Veľvyslanectvom Českej republiky na Slovensku

Maestra Ayahuasca – Viliam Poltikovič - Česká republika

Cena filmových novinárov

Pygmejovia – Deti džungle – Pavol Barabáš – Slovenská republika

Cena Kysuckej kultúrnej nadácie - za najlepší film reflektujúci hodnoty regiónu

Zvonce spod Rozsutca – Stanislav Otruba zo Zázrivej-Bielej - Martina Krušinská – Slovenská republika

Cena študentskej poroty

Pygmejovia – Deti džungle – Pavol Barabáš – Slovenská republika

Čestné uznanie sa udeľuje nasledovným filmom:

Slameníkove zeme – Peter Kováč – Slovenská republika

Tá, čo vyrába dáždniky – Miha Poredoš – Slovinsko

Malá zem - Michele Trentini - Taliansko

 

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme!

Dovidenia pri 18. ročníku ETNOFILM-u ČADCA, priatelia.

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci

etnofilm 2zľava Anna Hlôšková, Štefan Vraštiak, Martin Mešša, Zuzana Beňušková, Daša Ferklová, Helena Beránková, Silvia Petreková, Ján Fuzik