Do súťaže sú zaradené po 4 filmy z Maďarska (2010 len 1) a Španielska (2010 len 1). V súťaži roku 2012 sa neobjavil ani jeden film z novej krajiny, ktorej filmy by neboli zatiaľ zaradené do súťaže Etnofilmu.

V rokoch 1980-2012, za sedemnásť ročníkov festivalu, je v súťaži Etnofilmu Čadca 568 filmov z 34 krajín. Výberová komisia vybrala do súťaže 40 filmov, ktorých minutáž je 1 276 minút.

Filmy odporúča zoradiť do 14 súťažných pásiem po 90 minút tak. Výberová komisia pripraví po dve pásma filmov vhodných pre študentov základných a stredných škôl. V hlavnom programe budú aj tri pásma nesúťažných filmov, z toho jedno k 10.výročiu úmrtia zakladateľa Etnofilmu Čadca - Martina Slivku (celovečerný dokument režiséra Martina Šulíka Muž, ktorý sadil stromy, 2007, 88 minút) za účasti manželky Oľgy Slivkovej.

Mgr. Štefan Vraštiak, predseda výberovej komisie,
členovia PhDr. Antónia Jasemová, Mgr. Katarína Nádaská, PhD.

Termín najstaršieho filmového festivalu na Slovensku sa blíži (23. – 26. október 2012)

Dokumentárne filmy venované problematike etnológie, sociálnej a kultúrnej antropológie

Etnofilm Čadca je v povedomí mnohých filmových tvorcov, kritikov, filmovej obci i širokej verejnosti už vyše tridsať rokov. Je to najstarší filmový festival na Slovensku a zároveň najvýznamnejšie kultúrne podujatie medzinárodných rozmerov v regióne Kysúc. Koná sa nepretržite od svojho založenia v roku 1980, keď sa jeho zakladatelia na čele s Martinom Slivkom rozhodli umiestniť Etnofilm do Čadce vzhľadom na bohatstvo ľudovej kultúry v regióne Kysúc, ako aj potrebu kultivovať záujem o film v rôznych regiónoch Slovenska.

Festival má trvalé miesto medzi odbornou, ale aj laickou verejnosťou, ako unikátne filmové podujatie venované problematike etnológie, sociálnej a kultúrnej antropológie, spôsobu života ľudského spoločenstva a ľudovej kultúry prostredníctvom filmových diel, dokumentárnych filmov zo Slovenska i zahraničia.

17. ročník Etnofilmu obohatíme o zapojenie sa mladých slovenských filmárov do konkrétneho projektu audiovizuálnej antropológie „Kde sú moje korene?“, ktorého výsledkom by mal byť rôznorodý etnografický záznam sociálnej antropológie, obohatenie slovenskej filmovej kultúry mladými filmármi z oblasti etnológie v záujme širšieho pohľadu na svet, videnia a riešenia jeho problémov prostredníctvom filmu.
Pôda ETNOFILMu sa okrem súťažných projekcií pravidelne stáva dejiskom odborných seminárov, výstav a sprievodných kultúrnych podujatí. Návštevníci festivalu tak budú mať príležitosť nielen sa oboznámiť s najnovšími trendmi vo filmovom spracovaní etnografických tém, inšpirovať sa príbehmi o spôsobe života dnešného človeka v jeho rôznych podobách, ale taktiež sa zúčastniť inšpiratívnych stretnutí s tvorcami filmov, nadviazať nové profesionálne i osobné kontakty. Festival reflektuje aj aktuálnu kinematografiu ďalších žánrov, predovšetkým s dôrazom na slovenskú filmovú tvorbu, a venuje sa aj pripomenutiu významných osobností slovenského a svetového filmového umenia, so zameraním na tvorbu osobností v profilovej oblasti.

O filmoch, ktoré sa zúčastnia festivalovej súťaže už rozhodla Výberová komisia (viď. Zoznam vybraných súťažných filmov).
Hlavní organizátori 17. ročníka Etnofilmu Čadca 2012: Žilinský samosprávny kraj, Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Mesto Čadca.
Spoluorganizátori festivalu: Slovenský filmový ústav Bratislava, Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK Bratislava, Slovenské národné múzeum v Martine, Národopisná spoločnosť Slovenska, Literárny fond, Krajanské múzeum Matice slovenskej Martin, Slovenský filmový zväz, Univerzitná knižnica v Bratislave, Kysucká kultúrna nadácia, Kysucké múzeum v Čadci, Krajská knižnica v Žiline.

Podujatie finančne podporil Audiovizuálny fond www.avf.sk a Ministerstvo kultúry SR

Tešíme sa na osobné stretnutia pri filmovom umení, priatelia.

Realizačný štáb Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci