Pôvodný názov: Veľkofilm o schizofrénii
Anglický názov: Feature film about schizophrenia
Dĺžka predstavenia: 85 min.
Rok výroby: 2021
Vyrába: VARIAFLEX, s.r.o
Krajina: Slovensko
Réžia: Marek Vician, Zuzana Šeminská

Schizofrénia je závažné duševné ochorenie, ktorými trpí takmer 5% obyvateľstva. Autori spojili názory odborníkov, rodinných príslušníkov, ale aj ľudí s duševným ochorením do zrozumiteľnej formy tak, aby sa dokument stal pomocnou barličkou pre osoby trpiace týmto duševným ochorením a tiež hodnotným manuálom pre ich blízkych. Informácie sú spracované vizuálne a zrozumiteľne tak, aby vznikol edukačný a zrozumiteľný dokument pre všetky kategórie divákov. Cieľom dokumentu je edukovať osoby trpiace duševným ochorením a ich príbuzných, akademickú, odbornú, ale aj širokú verejnosť.