Premietanie nesúťažných projekcií, kaviareň - program upresnený po ukončení výberu súťažných filmov.