Premietanie filmov: z kategórie nevybraných filmov: nesúťažné metodicky zaujímavé, výstava "História Etnofilmu" - pripravujeme