História

Veľkú cena získal film Medovnikár (SFT Bratislava pre ČST Košice, réžia M. Slivka). Cenu poroty získal film Sila (ČST Bratislava, réžia E. Štefankovičová).

Veľkú cena získal film Sanitrárovci (SFT Bratislava, réžia M. Urbán, D. Ursíny). Cenu poroty získali filmy Fujarista Kubinec a Svadobné nosenie darov v Štrbe (Umenovedný ústav SAV, autori O. Elschek, M. Rutkay - Dauko).