História

historia etnofilm cadca

Veľkú cenu – Zlatého turoňa získal film 66 sezón (réžia Peter Kerekes – SR 2003). Osobitnú cenu– Strieborného turoňa získal film Nestajanje (réžia Vladimír Perovič – Srbsko a Čierna Hora 2003).

historia etnofilm cadca

Veľkú cenu – Zlatého turoňa získla film Otec Pedro – Apoštol ľudí odpadkov (réžia Mirko Bogotaj – Rakúsko). Osobitnú cenu – Strieborného turoňa získal film Rómsky dom (réžia Marko Škop – SR).

historia etnofilm cadca

Hlavnú cenu - Zlatého turoňa získal film Lepší život (STV Bratislava, réžia N. Vídenská). Hlavnú cenu - Strieborného turoňa získal film Previanti (Nadace Film a sociologie a ČT, réžia M. Janek).

historia etnofilm cadca

Hlavnú cenu - Zlatého turoňa získal film Ozvěny ženské duše (ČT Praha, réžia V. Merta). Hlavnú cenu - Strieborného turoňa získal film Železničná stanica 2. triedy - Kraľovany (LUX Media Bratislava, VŠMU Bratislava, réžia M. Kuboš)

historia etnofilm cadca

Hlavnú cenu - Zlatého turoňa získal film Život zvonařky Márie Tomáškové - Dytrichové (réžia H. Pinkavová). Hlavnú cenu - Strieborného turoňa získal film  Kunsthistorik - cyklus Cesty (réžia Ľ. Pavlovič). Migrantka - cyklus Cesty (réžia Ľ. Pavlovič).

historia etnofilm cadca

Veľkú cenu - Zlatého turoňa získal film Dom Malinovských (SFT a STV Bratislava, réžia Ľ. Štecko). Osobitnú cenu - Cenu poroty získal film Stanko Mužik (ALEF Bratislava, réžia J. Oparty).

historia etnofilm cadca

Veľkú cenu - Zlatého turoňa získal film Vynárania (SFT Bratislava, réžia T. Paštéka). Hlavnú cenu - Strieborného turoňa získal film Deti vetra 7 - verné tradíciám (SFT Bratislava, réžia M. Slivka), Stěhovaní osady (Film a sociologie Praha, réžia V. Poltikovič)

historia etnofilm cadca

Veľká cena Etnofilmu Čadca 1990 získal film Vlak do dospelosti (réžia Fero Fenič - ČR), Tam a späť (réžia Fero Fenič - ČR). Osobitnú cenu poroty získal film Rodina z Perneku (réžia Vitězoslav Bojanovský - SR).

historia etnofilm cadca

Veľkú cenu získal film Obrazy starého sveta (STV Bratislava, réžia D. Hanák). Cena poroty nebola udelená.

historia etnofilm cadca

Veľkú cenu získal film Majster husiar Karol Lukniš (Umenovedný ústav SAV Bratislava, réžia O. Elschek). Cenu poroty získal film Staré po novom - Sonda (9/1984/SFT Bratislava, réžia M. Cimerman).