Tento rok sa v dňoch 8. – 11. novembra 2022 uskutočnil 22. ročník tohto známeho a uznávaného filmového festivalu. Podujatie je prehliadkou súťažných aj nesúťažných prác, dokumentov z oblasti etnológie či sociálnej antropológie, zachycujúcej rozmanitosti života a tvorivých úsilí rôznych národov Európy prostredníctvom ich sociálnych, kultúrnych a spoločenských väzieb, ktoré tvoria základ európskeho kultúrneho dedičstva.
Hlavná cena Zlatý turoň podľa fašiangovej masky
Festival sa sformoval z regionálneho úsilia o dokumentárne zachovanie ľudových prejavov, akými boli ľudová hudba a tanec, výroba tradičných hudobných nástrojov či ľudových odevov na Kysuciach ap. Preto aj hlavnú cenu Zlatý turoň nazvali po tradičnej kysuckej fašiangovej maske turoňovi (turvoňovi), odvodenej od tura – zvieraťa symbolizujúceho silu a plodnosť. Všetky ocenenia majú podobu priezračnej sklenej sošky turoňa, jej autorom je PETER MIKO, poslucháč Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. V predchádzajúcich ročníkoch festivalu bola soška drevená, pripravovala ju umelecká rezbárka ANDREA TRLICOVÁ.
Neskôr sa Etnofilm sformoval do filmovej prehliadky s medzinárodnou účasťou a získal si veľkú popularitu. Svedčí o tom aj 22. ročník, ktorý otvorili v utorok 8. novembra v dopoludňajších hodinách. Na filmové bienále sa tentoraz prihlásilo 68 filmov z 21 krajín. Do súťaže komisia pod vedením predsedníčky HANY HLÔŠKOVEJ, s členmi ANTÓNIOU JASEMOVOU, JAROSLAVOU PANÁKOVOU a PETROM MARÁKYM vybrala 20 filmov z 13 štátov, ktoré potom aj predstavili v samostatnom bulletine. Organizátorsky sa na príprave festivalu podieľali Žilinský samosprávny kraj, Kysucké kultúrne stredisko v Čadci a Mesto Čadca. Predsedom festivalu bol Peter Maráky, jeho riaditeľom KOLOMAN GALBAVÝ.
Ako vlastne festival vznikol?
Hovorí sa o tom v bulletine: „Etnofilm Čadca je najstarším filmovým festivalom na Slovensku. Svoju históriu začal písať v roku 1980, keď sa v Čadci po prvý raz stretli tvorcovia filmov o ľudovej kultúre, nerozlučne sa s ním spájajú mená takých výrazných osobností slovenského umeleckého, vedeckého a kultúrneho života, ako Martin Slivka, Peter Maráky, Oskar Elschek, Svetozár Švehlák, Milan Leščák, Dušan Hanák, Rudolf Gerát, Daniel Luther, Štefan Vraštiak, Boris Hochel, Peter Mihálik, Miroslav Ruttkay Dauko, Martin Mešša a mnohí ďalší.“ Jeden zo zakladateľov podujatia Peter Maráky pripomína aj jeho poslanie: „Etnofilm motivuje záujem tvorcov o odhaľovanie negatívnych javov v správaní ľudských spoločenstiev a o dokumentovanie vplyvu človeka na premeny jeho životného prostredia. Festival tak prispieva k lepšiemu poznaniu pôsobenia človeka na lokálny i globálny vývoj, upozorňuje na predpoklady udržania pozitívneho rozvoja ľudskej spoločnosti. Súčasne vytvára priestor pre prezentáciu života rozmanitých spoločenstiev v záujme porozumenia odlišností medzi ľuďmi rôznych rás, národov a etnických skupín v boji proti všetkým druhom xenofóbií, rasizmu a nenávisti medzi ľuďmi.“
Sprievodné podujatia
Súčasťou tohtoročného medzinárodného filmového festivalu boli rôzne sprievodné podujatia. Medzi najhodnotnejšie patrila výstava Turoňko, Turoň, Turvoň fotografa a dizajnéra IVANA KÖHLERA-KELLYHO v Kysuckej galérii v Čadci. Podujatie moderovala KATARÍNA ŠULGANOVÁ, umelcovo dielo zhodnotil literárny historik PETER CABADAJ. Po výstave prechádzal ulicami mesta fašiangový sprievod v realizácii FSk Zborovanka. V Dome kultúry na Hlinkovom námestí predstavil svoju publikáciu Dejiny sebavedomia PETER KRŠÁK. Uskutočnili sa aj rôzne filmové projekcie, besedy či fotografické a tematické výstavy vo vybraných kysuckých mestách a obciach. V Čadci to bola výstava kresieb a malieb DUŠANA CHILÉHO.
Súťažnú prehliadku filmov vyhodnotili v hlavnej sále Domu kultúry v Čadci. Účastníkov slávnostného vyhlásenia výsledkov privítala KATARÍNA BORISOVÁ, ktorá moderátorsky sprevádzala celé podujatie. O slovo sa prihlásila aj SILVIA KAJÁNKOVÁ, riaditeľka Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci, hlavného organizátora súťaže. Zároveň sa zúčastnila odovzdávania jednotlivých ocenení. O udelení cien rozhodla medzinárodná porota pod vedením predsedníčky ZUZANY BEŇUŠKOVEJ a s členmi PAVLOM POPELKOM, JADWIGOU HUČKOVOU, IVOM BRACHTLOM a PAVLOM BORECKÝM.

OCENENIA – ETNOFIL ČADCA 2022
Ceny
GRAND PRIX – ZLATÝ TUROŇ: ČERNÍ ČEŠI / ČIERNI ČESI, réžia Martin Muller, Česká republika – za pútavé zobrazenie tematiky migrácie, akulturácie, formovania, straty a znovunachádzania identity a domova;
STRIEBORNÝ TUROŇ: UN LIEU NOMMÉ WAHALA / MIESTO ZVANÉ WAHALA, réžia Jürgen Ellinghaus, Nemecko/Togo/Francúzsko – za hlboký dojem dosiahnutý prepojením metódy oral history a naliehavo trpezlivo sprítomňujúcej kamery, odhaľujúci hierarchizáciu spoločnosti a účelové vytváranie tradícií;
BRONZOVÝ TUROŇ: VOŇAVÉ REMESLO, réžia Marek Janičík, Slovensko – za technicky, strihovo aj obsahovo vyvážený portrét remeselníka, vracajúceho sa k tradičným zručnostiam;
CENA VIA EUROPA – za najlepší film o európskom kultúrnom dedičstve: A DÓBÓHÁLÓ – KISSZERSZÁMOS HALÁSZAT BAJÁN / LOV DO MALÝCH SIETÍ V BAJI, réžia Judit Dorottya Csorba, Erika Koltay, Maďarsko – udeľuje predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja – za precízny a divácky atraktívny dokument, ktorý je výzvou na udržanie živého kultúrneho dedičstva;
CENA MARTINA SLIVKU – za najlepší individuálny výkon slovenskému tvorcovi: OVČIARSKOU CESTOU, réžia Ľubomír Viluda/Ivan Kršiak, Slovensko – udeľuje Literárny fond – za príkladnú ukážku, ako etnografický film dokáže uchovávať a sprístupňovať informácie o zanikajúcej forme tradičného zamestnania;
ETNOLÓG ZA KAMEROU, TOBAČNI SPOMINI / SPOMIENKY NA TABAK, réžia Manca Filak, Bulharsko (nakrútené), Slovinsko (produkované) – udeľuje Národopisná spoločnosť Slovenska – za etnografický dokument s výrazným sociálnym akcentom, ktorý ukazuje prácu a spôsob života v konkrétnej rodine moslimských Pomakov;
CENA PRIMÁTORA MESTA ČADCA: TAK JE BILO NA SESVETE / KEDYSI NA VŠETKÝCH SVÄTÝCH, réžia Ljiljana Mandič, Chorvátsko – za zobrazenie súčasnej reality sviatku doplnenej o výpovede pamätníkov a pripomenutie aj zaniknutých zvykov;
Mimoriadne ocenenia
Na návrh medzinárodnej poroty boli udelené aj mimoriadne ocenenia:
CENA MARIÁNA VESELSKÉHO ZA ZVUKOVÉ STVÁRNENIE FILMU: ZIEMIA /ZEM, réžia Zuzanna Solakiewicz, Poľsko – za nenaratívny film, v ktorom sa metaforicky prelína spevná kultúra so skultúrňovaním krajiny s pokusom o prelínanie dominantných rytmov;
CENA MARIÁNA VESELSKÉHO ZA HUDOBNÚ ZLOŽKU FILMU: DA ZAKITIM MRAMOR CVIJEĆEM / OZDOBME MRAMOR KVETMI, réžia Sara Stijović, Čierna Hora – za upozornenie na archaický zaniknutý jav a umelecký dojem dosiahnutý premyslenou kompozíciou obrazu a štýlovo zosúladeným zvukovým dizajnom;
ČESTNÉ UZNANIE PREDSEDU FESTIVALU: YORESH HAKAKUIM / RAZZUKOVO TETOVANIE, réžia Orit Ofir Ronell, Izrael – za obsahové presahy filmu, ktorý obsiahol pútavý príbeh o nezvyčajnom remesle a dramatických rodinných vzťahoch.
Po vyhlásení výsledkov súťaže vystúpil SĽUK, folklórne umelecké teleso, s profesionálnym, hlboko emotívnym speváckym a tanečným programom, odmeneným búrlivým potleskom.
Ladislav Hrubý