Výstava Turoňko, Turoň, Turvoň  z dielne známeho slovenského fotografa a výtvarníka Ivana Köhlera bola v poradí už 39. výstavou od vzniku galérie. Ponúkla originálne inštalácie, v ktorých dominoval v rôznych podobách objekt Turoňa – zoomorfná fašiangová magická maska, ktorá sa stala aj symbolom medzinárodného filmového festivalu ETNOFILM ČADCA. Spomínaná výstava sa konala v rámci 22. ročníka festivalu ako jedno z jeho sprievodných podujatí. Viac na https://www.youtube.com/watch?v=qnHCD40Ggpw