Ladislav Volko: " Som presvedčený, že 22.ročník MFF Etnofilm Čadca splnil svoje poslanie a má perspektívu. Je to reálna možnosť posilňovania vlasteneckého povedomia, konfrontácie s inými kultúrami, bez fráz a výkrikov. V mnohých dielach uvedených na festivale sme zaznamenali reflexie (neraz akoby mimochodom) o identite." Viac na Za Turoňom do Čadce (filmpress.sk) : https://www.filmpress.sk/festivaly/ine/8920-za-turonom-do-cadce