ETNOFILM je najstarším filmovým festivalom na Slovensku, ktorého bienálový charakter ponúka širokej i odbornej verejnosti  jedinečnú možnosť zhliadnuť najnovšiu filmovú tvorbu od režisérov z celého sveta.

Počas slávnostného otvorenia festivalu v Dome kultúry v Čadci  sme oficiálnou zvučkou, ktorej autormi sú Bartolomej a Andrej Gernátovci z Turzovky, privítali všetkých prítomných hostí. Pripomenuli sme si  okrúhle výročia narodenia dvoch osobností, ktoré sa zlatými písmenami zapísali do histórie Etnofilmu Čadca – Karola Plicku a Martina Slivku, a to prostredníctvom filmu Národný umelec Karol Plicka (réžia Martin Slivka). Slávnostnou vernisážou bola sprístupnená  fotografická výstava významného umeleckého fotografa pod názvom Martin Martinček – Básnik Liptova.

Vo večerných hodinách sa začali súťažné projekcie, ktorých premietanie pokračovalo aj počas nasledujúcich dní. Do tohto ročníka ETNOFILM-u bolo prihlásených spolu 76 filmov z 12 krajín sveta. Výberová porota do hlavnej súťaže zaradila 36 filmov z 9 krajín v celkovej dĺžke 1 455 minút. Počas podujatia bolo pripravených množstvo sprievodných podujatí, besied s tvorcami a umeleckých výstav. Zaujímavosťou tohto ročníka bola Vedecká konferencia Národopisnej spoločnosti Slovenska.

V posledný deň festivalu už všetci tvorcovia netrpezlivo čakali na výsledky, o ktorých rozhodla medzinárodná porota v zložení: predsedníčka- Zuzana Beňušková - etnologička, profesorka Univerzity Konštantnína Filozofa v Nitre a členovia- Tunde Tušková - docentka a vedúca Katedry slovenského jazyka a literatúry na Pedagogickej fakulte Gyulu Juhásza Segedínskej Univerzity Maďarsko, Ilja Ruppeldt - režisér a scenárista dokumentárnych filmov Nový Zéland, Tomáš Petráň -  režisér, kameraman a publicista Česká Republika 
a Daniel Luther -  etnológ, vedecký pracovník Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa konalo za účasti mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne Českej republiky v Slovenskej republike, jej excelencie Livie Klausovej, riaditeľa Úradu Žilinského samosprávneho kraja Pavla Holeštiaka, primátora mesta Čadca Milana Guru, riaditeľky KKS v Čadci a zároveň riaditeľky festivalu Silvie Petrekovej, predsedu Matice Slovenskej Mariána Tkáča, správcu KKN Dušana Mikolaja, čestného prezidenta 18. ročníka festivalu Oskára Elscheka, zástupcov Kia Motors Slovakia, predstaviteľov spoločenských a kultúrnych inštitúcií, poslancov Žilinského samosprávneho kraja, starostov kysuckých obcí a miest a ďalších hostí.

 Cenu za najlepší český film odovzdala pani veľvyslankyňa Livia Klausová. Získal ju film režiséra Zdeňka Zvoneka „Nic než národopis“.
Cenu predsedu Žilinského samosprávneho kraja odovzdal riaditeľ Úradu ŽSK Pavol Holeštiak a to filmu režiséra Jánka Kusku Paľo Žiak, furman z Vrchslatiny, SR.
Cenu primátora mesta Čadca odovzdal Milan Gura. Ocenený bol belgický  film Pygmejovia pri ceste od Marie Devuyst a Alaina Lemaitre.

 Tri hlavné ocenenia si z rúk riaditeľky festivalu Silvie Petrekovej prevzali tvorcovia týchto filmov: Zlatý turoň – Grand Prix - Po stopách pastierov, SR, Attila Vörös - za objavné etnografické zobrazenie zanikajúcej tradície, Strieborný turoň - Exponáty alebo príbehy z kaštieľa, SR, Paľo Korec - za citlivú sondu do tabuizovaného prostredia starnúcich ľudí, Bronzový turoň   Carrera, Taliansko, Francesco Costabile, Assunta Nugnes - za vtiahnutie diváka do uzavretého sveta vidiečanov na Sardínii. Prehliadku týchto víťazných filmov si návštevníci mohli pozrieť po skončení slávnostného vyhlásenia výsledkov.
 
O svojom víťazovi rozhodla aj študentská porota, ktorú tvorili študenti stredných škôl z Čadce a študentky Katedry etnológie a muzeológie FiF UK. Ich víťazom sa stal film režiséra Pavla Višňovského Život je život, ktorý podľa názoru študentov oslobodzuje mladú generáciu od strachu zo staroby. ( Protokol o udelení všetkých cien je zverejnený na stránke: www.etnofilm.sk ) .

Organizátori odovzdali i osobitné ceny osobnostiam, ktoré sa výraznou mierou pričinili o rozvoj ETNOFILM-u. Ďakovný list bol udelený profesorovi Milanovi Leščákovi za dlhoročný osobný prínos k rozvoju MFF ETNOFILM Čadca. Čestným prezidentom tohto ročníka festivalu bol slovenský hudobný vedec, jeden zo zakladateľov festivalu- profesor Oskár Elschek, ktorý si prevzal ďakovný list za mimoriadny prínos a dlhodobú odbornú spoluprácu pri realizácii MFF ETNOFILM Čadca. V júli tohto roku oslávila svoje vzácne životné jubileum dlhoročná členka prípravného a realizačného tímu festivalu Antónia Jasemová, ktorá si rovnako prevzala toto mimoriadne ocenenie.

18. ročník medzinárodného filmového festivalu o etnológii, sociálnej a kultúrnej antropológii zaujal množstvo návštevníkov. Ďakujeme všetkým, vďaka ktorým toto podujatie patrilo opäť k výnimočným - najmä tvorcom – nebyť ich, tak by festival nemohol existovať, výberovej i medzinárodne porote, študentskej porote, členom prípravného výboru, partnerom, spoluorganizátorom, ktorými sú: Slovenský filmový ústav Bratislava, Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca, Katedra etnológie a muzeológie FiF UK Bratislava,  Slovenské národné múzeum v Martine, Národopisná spoločnosť Slovenska, Literárny fond, Krajanské múzeum Matice slovenskej Martin, Slovenský filmový zväz, Univerzitná knižnica v Bratislave, Kysucká kultúrna nadácia, Kysucká knižnica v Čadci a Krajská knižnica v Žiline.

 Ďakujeme partnerovi festivalu Veľvyslanectvu Českej republiky ako aj všetkým mediálnym partnerom, ktorými boli: Týždenník Kysuce, Rádio Slovakia International- RTVS Bratislava, Kysucká televízia, Vaša TV, TV Fenix, Rádio SEVER, Rádio Frontinus, Rádio FM, JankoHraško.sk studnica slovenského folklóru, Informácie filmových novinárov a najmä divákom, ktorí týmto festivalom žili počas štyroch dní.

Vďaka množstvu filmov z rôznych krajín našej planéty sme prešli letom svetom s ETNOFILMOM. Bude tomu tak opäť o dva roky počas 19. ročníka MFF ETNOFILM Čadca  2016.

etnofilm 001 

Riaditeľ Úradu ŽSK Pavol Holeštiak odovzdáva Cenu predsedu Žilinského samosprávneho kraja filmu Paľo Žiak, furman z Vrchslatiny, SR, cenu preberá Daniel Luther.
etnofilm 002 

Zľava Jozef Cech, Livia Klausová, Marián Tkáč, Silvia Petreková, Andrej Gernát, Bartolomej Gernát.
etnofilm 003 

Režisér víťazného filmu Attila Voros preberá z rúk predsedníčky poroty Zuzany Beňuškovej a riaditeľky festivalu Silvie Petrekovej Zlatého turoňa-Grand Prix za film Po stopách pastierov, SR.
etnofilm 004

Slávnostné vyhlásenie výsledkov festivalu, na pódiu účinkuje ĽH Gernátovci.