etnofilm 2022 001

Vystúpením Slovenského ľudového umeleckého kolektívu s programom Slovensko a vyhlásením výsledkov súťažnej časti sa v piatok 11. novembra 2022 skončil 22. ročník filmového bienále dokumentárnych etnologických filmov ETNOFILM ČADCA 2022.

Celkovo bolo prihlásených 68 filmov z 21 krajín. Najväčšie zastúpenie mali európske krajiny, nechýbali však ani filmy z Blízkeho východu a Severnej Ameriky. V aktuálnom 22. ročníku bolo udelených 10 ocenení: GRAND PRIX - Zlatý turoň, Strieborný a Bronzový turoň, Cena VIA EUROPA (udeľuje predsedníčka ŽSK) - za najlepší film o európskom kultúrnom dedičstve, Cena Martina Slivku (udeľuje Literárny fond) - za najlepší individuálny výkon slovenskému tvorcovi, Cena Etnológ za kamerou (udeľuje Národopisná spoločnosť Slovenska), Cena primátora Mesta Čadca. Na návrh medzinárodnej poroty v zmysle štatútu festivalu udelil riaditeľ festivalu a medzinárodná porota 3 mimoriadne ocenenia: Cenu Mariána Veselského za zvukové stvárnenie filmu, Cenu Mariána Veselského za hudobnú zložku, ktoré udelila spoločnosť ArtForum21 Slovakia a Čestné uznanie predsedu festivalu.

Počas štyroch dní festivalu venovaného témam ľudovej kultúry a spôsobu života ľudského spoločenstva bolo premietnutých dvadsať súťažných a viac ako tridsať mimo súťažných dokumentárnych a hraných filmov. Centrom diania sa stalo mesto Čadca, festival však zavítal i do miest Krásno nad Kysucou a Kysucké Nové Mesto. V tomto ročníku sa podujatie zameralo na široký okruh verejnosti pre všetky vekové kategórie divákov. Okrem filmových projekcií boli pre návštevníkov festivalu pripravené sprievodné podujatia v Dome kultúry v Čadci, v Kysuckom múzeu a v Kysuckej knižnici v Čadci.

Diváci si tak mali možnosť okrem filmových projekcií prezrieť tematicky zamerané výstavy, zúčastniť sa i odborných diskusií a seminárov so zameraním na tradície a zvyky. Tohtoročnou novinkou boli sekcie ETNOFILM deťom a teenagerom v Kysuckej knižnici a ETNOFILM seniorom v centrách sociálnych služieb. Nechýbala ani ETNOKAVIAREŇ v dome kultúry s metodicky zaujímavými ale nesúťažnými filmovými dokumentami spojenými s verejnými diskusiami.

Najstarší filmový festival otvorila v utorok 8. novembra vernisáž výstavy Ivana Köhlera TUROŇKO - TUROŇ – TURVOŇ v Galérii Čadca. Po jej ukončení nasledoval slávnostný sprievod mestom s maskou Turoňa a v sprievode folklórnej skupiny Zborovanka, speváckeho tria Vrchárky a ľudovej hudby Potočiari. Program pokračoval v dome kultúry  prezentáciou knihy Petra Kršáka DEJINY SEBAVEDOMIA, otvorením festivalu a prvými súťažnými projekciami v divadelnej sále. Súčasťou otvorenia bola výstava Centra pre tradičnú ľudovú kultúru Výstava o nehmotnom kultúrnom dedičstve Slovenska, výstava neprofesionálneho výtvarníka a člena Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov pri Kysuckom kultúrnom stredisku v Čadci Dušana Chilého Potulky krajinou a výstava neprofesionálneho výtvarníka Drahomíra Škora v Kultúrno-športovom stredisku v Kysuckom Novom Meste Kysucké osady a život v nich.

V Kysuckej knižnici boli od utorka do štvrtka premietané filmové pásma pre deti materských škôl MAĽOVANKY – SPIEVANKY (réžia Slavíková – Rqabarová), pre žiakov stredných škôl dokumentárny film režisérky Kataríny Farkašovej ŠVÉDI Z OSADY, spojený s video diskusiou s autorkou a pre žiakov ZŠ muzikantská veselohra ZVUKY NIE SÚ MUKY v podaní SĽUK-u. Priestory Kysuckého múzea patrili v stredu a štvrtok metodicky zaujímavým filmom, odbornému semináru DROTÁRSTVO, ARCHITEKTÚRA A ZVYKY, ktorú organizátori pripravili v spolupráci so Západoslovenským múzeom v Trnave a sprístupnená bola i výstava Slovenského národného múzea v Martine – OČAMI MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA.

Súťažné filmové projekcie prebiehali v divadelnej sále domu kultúry od utorka 8.11. do štvrtka 10.11 2022

Premietnutých bolo 20 súťažných filmov z 13 krajín, ktoré hodnotila medzinárodná porota v zložení: predsedníčka Zuzana Beňušková (SR) – etnologička, etnografka, kultúrna a sociálna antropologička, členovia poroty: Pavel Popelka (ČR) - etnograf, zberateľ piesní, autor folklórnych relácií, scenárista, fotograf a publicista, Jadwiga Hučková (Poľsko) – filmová historička, Ivo Brachtl (SR) - slovenský dokumentarista a Pavel Borecký (ČR) – sociálny antropológ. Čestným členom medzinárodnej poroty bol Ladislav Volko (SR) - filmový a kultúrny publicista, sociológ, básnik, bývalý diplomat a vysokoškolský pedagóg. Okrem súťažných dokumentárnych filmov ponúkli organizátori širokej verejnosti i projekciu viac ako 30 nesúťažných a metodicky zaujímavých dokumentov v ETNOKAVIARNI, ktoré boli vybrané výberovou komisiou festivalu. V Kysuckom Novom Meste a Krásne nad Kysucou sa súbežne s hlavným programom v Čadci premietali filmové pásma pre deti, dokumentárne filmy pre seniorov a vybrané súťažné dokumentárne filmy.

Z pohľadu enviromentálnej záťaže organizátori pristúpili tento ročník k riešeniam, ktoré boli realizované dopravou na elektromobiloch, vydávaním tlačovín na recyklovanom papieri ale aj ocenenia Turoni boli, na rozdiel od minulých ročníkov, vytvorené zo skla.

Celková bilancia festivalu

Podujatie sa konalo v 3 mestách (Čadca, Kysucké Nové Mesto, Krásno nad Kysucou), do festivalu bolo zapojených 9 kultúrnych inštitúcií (Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Kysucké múzeum, Kysucká knižnica v Čadci, Dom kultúry v Čadci, Galéria mesta Čadca, Mestské kultúrno – športové stredisko v KNM, Dom kultúry v Krásne nad Kysucou, Centrum sociálnych služieb Horelica, Centrum sociálnych služieb Park v Čadci), 26 partnerov a spoluorganizátorov, 20 dobrovoľníkov (KERIC, Žilinská univerzita – Fakulta humanitných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre), reklamní partneri SPP Nadácia, Slovenské elektrárne a hlavný mediálny partner Rádio EURÓPA 2.

Celkovo bolo premietnutých 20 súťažných dokumentárnych filmov v celkovej dĺžke 12 a pol hodiny, vyše 30 nesúťažných filmových projekcií, zrealizované 4 výstavy, 1 odborný seminár, 1 online beseda s režisérkou a scenáristkou Katarínou Farkašovou, 1 beseda s autormi súťažného filmu Černí Češi, 8 filmových pásiem pre deti predškolského veku, 3 filmové projekcie pre študentov stredných škôl, 8 filmových projekcií pre seniorov, 1 muzikantská veselohra pre žiakov ZŠ a 1 profesionálne vystúpenie SĽUK počas slávnostného vyhlásenia výsledkov.