historia etnofilm cadcaGrand Prix – Zlatého turoňa získal film Koniec cesty – Poslední slovenskí drotári – Ende einer Reise, r. Babette Ellen Kottkamp, Nemecko 2005.

Grand Prix – Zlatý turoň
Koniec cesty – Poslední slovenskí drotári – Ende einer Reise, r. Babette Ellen Kottkamp, Nemecko 2005
- za hlbokú citlivosť, s ktorou film zobrazuje v období globalizácie, zaznamenáva odchádzajúci etnosociologický jav v strednej Európe

Cena poroty – Strieborný turoň
My zdes –  Here We Are, r. Jaroslav Vojtek, Slovenská republika 2005
- za dôsledné dokumentaristické spracovanie ľudí, ktorí chcú začať svoj život od znova, v krajine svojich slovenských predkov

Hlavná cena v kategórii „Dokumentárne filmy“ Bronzový turoň
Potkan s korunou – The Crowned Rat, r. Jacek Blawut, Poľsko 2006
- za autentické a emocionálne silné spracovanie príbehu mladého muža, ktorý nedokázal vyhrať životný zápas sám so sebou

Hlavná cena v kategórii „Publicistické filmy“ Bronzový turoň
Pururambo, r. Pavol Barabáš, Slovenská republika 2005
- za profesionalizmus a úctivý prístup pri objavovaní neznámeho vonkajšieho a vnútorného sveta pôvodných obyvateľov Novej Guiney

Hlavná cena v kategórii „Populárno-vedecké filmy a etnografické záznamy“ Bronzový turoň
Nebeská klenba - The Firmament, r. Reza Majlesi, Irán 2003
- za vytvorenie pôsobivého filmového záznamu a odbornej interpretácie archaických prvkov v súčasnej ľudovej kultúre Iránu

„Cena Martina Slivku“ – Cena Literárneho fondu SR za najlepší individuálny výkon slovenskému tvorcovi
Vôľa a predstava manželov Andrássyovcov, r. Alois Ditrich, Slovenská republika 2005
- za nápaditosť filmového stvárnenia humánneho obsahu, ako aj za odkrývanie spoločných historických koreňov v stredoeurópskom regióne

Čestné uznanie
Vízie z inferna – Visions from Inferno, r. Peter Dimitrov, Slovenská republika 2005
- za filmové a obsahové hodnoty ako sú humánnosť a odpor proti totalitným systémom

Cena riaditeľa festivalu
Iné svety – Other Worlds, r. Marko Škop, Slovenská republika 2006
- za citlivý prístup k predstaveniu multikultúrneho sveta Šarišského regiónu a erudované filmárske spracovanie etnických i generačných problémov  tohto kraja v minulosti a súčasnej dobe

Cena primátora mesta Čadca
Posledný kováč v Bánhide - The Last Blacksmith in Bánhida, r. Zsuzsanna Antala, Maďarsko 2006
- za výber a profesionálne stvárnenie témy so zámerom dokumentovania ľudovej kultúry slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku v prospech posilnenia jej identity a pretrvávania

Cena Kysuckej kultúrnej nadácie
Chlieb náš každodenný - Bread All Year Long, r. Amir Muratović, Slovinsko 2005
Za zaujímavé a pútavé filmové spracovanie tematiky chleba v minulosti a v súčasnosti ľudovej kultúry Slovinska
Porota: Predseda: Dr.h.c. Hans Joachim Schlegel – Nemecko
Členovia:  Ján Fúzik - Maďarsko, Iľja Ruppeldt – Nový Zéland, PhDr. Martin Mešša - Slovensko, PhDr. Oľga Slivková - Slovensko

Cena filmových novinárov
(porota pracovala v zložení – Katarína Javorská, Viliam Jablonický, Štefan Vraštiak) 
Ex aequo filmom
Anjeli (z cyklu Moja misia) – Angels (from the series My Mission),  r. Marek Poláček, Slovensko 2004
- za  citlivé spracovanie aktuálnej témy o slovenských misionároch, o živote a smrti detí chorých na AIDS v Juhoafrickej republike

Roma Kupa,  r. Tomáš Hučko, Slovensko 2005
Režisérovi Tomášovi Hučkovi, ktorý sa dlhodobo a pravidelne venuje tvorbe etnofilmov pri príležitosti uvedenia jeho najnovšieho filmu na Etnofilme

Cena divákov
(porota pracovala v zložení – Katarína Beniačová, Alena Jurisová, Michal Krištof, Silvia Paríšková, Tomáš Tkáčik)
Anjeli ( z cyklu Moja misia) – Angels( from the  series My Mission),  r. Marek Poláček, Slovensko 2004
Za  emotívne zobrazenie práce pani, ktorá sa dokáže starať o deti trpiace aidsom
napriek tomu, že neprežijú, umožní im umrieť v pokoji a práve preto je táto služba
a obeť väčšia.