historia etnofilm cadcaGrand Prix – Zlatého turoňa získal film  Tanbura „Zachytenie miznúceho ducha“ – Tanbura „Capturing a Vanishing Spirit“, r. Phillipe L. Dib, Egypt 2006 za aktívne oživenie hudobnej a rytmickej identity obyvateľov mesta Port-Said.

Grand Prix – Zlatý turoň
Tanbura „Zachytenie miznúceho ducha“ – Tanbura „Capturing a Vanishing Spirit“, r. Phillipe L. Dib, Egypt 2006
za aktívne oživenie hudobnej a rytmickej identity obyvateľov mesta Port-Said

Cena poroty – Strieborný turoň
Kvetinový most – Podul de flori, r. Thomas Ciulei, Rumunsko 2008
za obrazovo a dramaturgicky výborne postavený film zobrazujúci život a problémy i udržiavanie hodnôt roľníckej rodiny v moldavskej dedine v súčasnosti

Hlavná cena v kategórii „Dokumentárne filmy“ – Bronzový turoň
Ľudia na trati – People From the Railway, r. Arnold Kojnok, Slovenská republika 2007
za sugestívne audiovizuálne spracovanie portrétu rôznych ľudí, ktorých spája nielen železnica ale aj minulosť

Hlavná cena v kategórii „Populárno-vedecké filmy“ – Bronzový turoň
Slovo o vode – In sokhan abi ast, r. Reza Majlesi, Iran 2006
za emotívne obrazové a obsahové stvárnenie archaických predstáv o vzniku sveta a jeho podobách v ľudovej kultúre Iránu

Hlavná cena v kategórii „Filmy amatérskych tvorcov“ – Bronzový turoň
Vorga – Cesta medzi brehmi – Vorga – Cesta mezi břehy, r. Zdeněk N. Bričkovský, Česká republika 2006
za filmový obraz do málo známej oblasti tundry a civilizácie so všetkým čo táto realita prináša

„Cena Martina Slivku“ – Cena Literárneho fondu za najlepší individuálny výkon slovenskému tvorcovi
Posledná maringotka – The Last Caravan, r. Peter Beňovský, Slovenská republika 2008
za citlivé spracovanie zanikajúceho stredo-európskeho kultúrneho dedičstva, autentického putovného bábkarstva

Cena riaditeľa festivalu
Slepé lásky – Blind Loves, r. Juraj Lehotský, Slovenská republika 2008
za profesionálne spracovanie pohľadov na život a osudy zrakovo postihnutých ľudí

Cena Slovenskej televízie
Sú ešte pastieri? – Ainda há pastores?, r. Jorge Pelicano, Portugalsko 2006
za obrazovo a emotívne silný príbeh z doliny, kde sa zastavil čas, ale nie život

Cena primátora mesta Čadca
Kto sa môže stať zvonárom – Ki more bit zvončar, r. Ivo Kuzmanić, Chorvátsko 2008
za pôsobivý filmový obraz fašiangových slávností, tradícií a hrdosti v chorvátskej ľudovej kultúre

Cena Kysuckej kultúrnej nadácie Bratislava
Martin Slivka – muž, ktorý sadil stromy – Martin Slivka – The Man Who Planted Trees, r. Martin Šulík, Slovenská republika 2007
za priblíženie života a diela významného slovenského etnológa, filmára, pedagóga i zakladateľa Etnofilmu

Cena predsedu Žilinského samosprávneho kraja
Slováci v Chorvátsku – Slovaks in Croatia, r. Miroslav Bartoš, Slovenská republika 2008
za objavné spracovanie ľudovej kultúry a súčasného života slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátsku, ktorá nezabúda na svoje kysucké korene

Porota:
Predseda: Dr.h.c. Hans Joachim Schlegel – Nemecko
Členovia: Ján Fúzik – Maďarsko
Iľja Ruppeldt – Nový Zéland
PhDr. Martin Mešša – Slovensko
Mgr. Ľuba Velecká – Slovensko

Cena filmových novinárov
O Soni a jej rodine - Soňa And Her Family, r. Daniela Rusnoková, Slovenská republika 2006
za autentické svedectvo a sociálnu sondu o živote rómskej society na Slovensku
Porota - Ewa Ciszewska - Poľsko, Viliam Jablonický - Slovensko, Štefan Vraštiak - Slovensko

Cena študentskej poroty
Vielle Chaux, r. Ján Kostolanský, Slovenská republika 2008
za štipku invenčnosti, ktorú na festival priniesol, za hľadanie nového a experimentovanie s nájdeným
Porota - študenti Gymnázia J. M. Hurbana v Čadci v zložení - Barbora Beláková, Ivana Šmatlavová, Katarína Olešňaníková, Michal Lorek a Nina Rosenbergerová

Čadca 27. 9. 2008