historia etnofilm cadcaGrand Prix - Zlatého turoňa získal film  Stavanie májov (Majoš) - Slovinsko - r. Amir Muratović - za komplexné spracovanie obyčaja ako súčasti kultúrneho dedičstva, a plné využitie súčasných foriem vizuálneho stvárnenia.

PROTOKOL O UDELENÍ CIEN

Grand Prix - Zlatý turoň
Stavanie májov (Majoš) - Slovinsko - r. Amir Muratović - za komplexné spracovanie obyčaja ako súčasti kultúrneho dedičstva, a plné využitie súčasných foriem vizuálneho stvárnenia.

Cena poroty - Strieborný turoň
Hranica - Slovensko - r. Jaroslav Vojtek - za citlivý dokumentaristický prístup k dlhodobej konfliktnej situácii na štátnych hraniciach, zapríčinenej veľkou politikou v živote ľudí s upozornením na pretrvávanie neblahého stavu.

Cena poroty - Bronzový turoň
Juraj Kubánka - Slovensko - r. Mátyás Prikler - za obsahovo a filmársky pútavé priblíženie životného príbehu významnej osobnosti slovenskej kultúry s využitím časozbernej metódy na sociálno-politickom pozadí, a prispel k udržiavaniu prvkov tradičnej kultúry.

Cena Martina Slivku - za najlepší individuálny výkon slovenského tvorcu - udeľuje Literárny fond
Hostia - Hauerland - Slovensko - r. Vladimír Štric - za netradičný a objavný pohľad mapujúci neznámu, dramatickú históriu a život spoločnej osemstoročnej cesty Slovákov a Nemcov na Slovensku.

Cena Matice slovenskej - za najlepší film o živote Slovákov v zahraničí udelená tvorcovi žijúcemu mimo územia Slovenska
Príbeh o Jánovi Lenhartovi (Priča o Janu Lenhartu) - Srbsko - r. Marko Cvejić - za empatické sprevádzanie mladého hudobníka s kamerou, ktorý hľadá a nachádza vo svojej rodnej obci vo Vojvodine vlastné hudobné korene.

Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska - v kategórii Etnológ za kamerou
ex aequo: Splnený sen (Splněný sen) - Česká republika - r. Pavel Popelka - za zobrazenie statočných postojov a života Jaroslava Prílučíka, ktorý ako 92-ročný uskutočnil svoj sen a založil Etnografické múzeum v Holíči.
Pôrody v Bunongu (Bunong guu oh) - Švajčiarsko - r. Tommi Mendel - za hĺbkový antropologický výskum s priamym vizuálnym záznamom a kvalitným využitím filmových prostriedkov, za publikovanie výsledkov výskumu pútavou formou.

Cena za najlepší český film udelená Veľvyslanectvom Českej republiky na Slovensku
Rómsky kráľ - Česká republika - r. Viliam Poltikovič - za chápavý prístup k etnickým špecifikám Rómov a hľadanie riešení naliehavej problematiky.

Cena riaditeľa festivalu
Mongolsko - V tieni Džingischána - Slovensko - r. Pavol Barabáš - za nevšedný pohľad na krajinu s najnižšou ľudnatosťou na svete, zachytenie minulosti, ktorá poznamenala svetové dejiny a súčasného života jej obyvateľov.

Cena predsedu Žilinského samosprávneho kraja
Život na ostrove Jeung (Life on Jeung Island) - Južná Kórea - r. Kim Hyuong-Suk - za pôsobivý filmový obraz zanikajúceho spôsobu života a posolstvo životnej skúsenosti odchádzajúcej generácie.

Cena primátora mesta Čadca
Plno masti (Malaccal teljes) - Maďarsko - r. Kristóf Kovács - za chápavý a jemným humorom podfarbený prístup k spoločnej snahe Rómov a Maďarov presláviť svoju obec na celoštátnej suťaži.

Cena Slovenskej televízie
Cirkus so zlomeným srdcom (Cyrk ze złamanym sercem) - Poľsko - r. Marek Tomasz Pawłowski - za dokonalé využitie filmového jazyka v reflexii nad smutným koncom sveta cirkusov.

Cena filmových novinárov
Spomienky na predaj (Vendemos Recuerdos) - Mexiko - r. Carolina Corral Paredes - za netradičný pohľad na tradičnú kultúru, približujúci jej udržiavanie a ohrozenia.

Cena Kysuckej kultúrnej nadácie - za najlepší film reflektujúci hodnoty regiónu
V Uhlisku nad Porúbkou - Slovensko - r. Ján Kuska - za mimoriadne pôsobivý vizuálny obraz ťažkej práce ľudí a koní v slovenských horách.

Porota:
Jadwiga Hučková - predsedníčka poroty - Poľsko
Zuzana Beňušková - Slovenská republika
Ján Fuzik - Maďarsko
Naško Križnar - Slovinsko
Štefan Vraštiak - Slovenská republika

V Čadci 30.9.2010