historia etnofilm cadca Ocenenie Zlatý turoň - Grand Prix získal film  Hlasy z Vysočiny. Tri dni v Premane - Renato Morelli – Taliansko - za výstižné a vnímavé zachytenie života a jedinečných hudobných zvyklostí v talianskej obci v Alpách.

Zlatý turoň - Grand Prix
Hlasy z Vysočiny. Tri dni v Premane - Renato Morelli – Taliansko - za výstižné a vnímavé zachytenie života a jedinečných hudobných zvyklostí v talianskej obci v Alpách

Strieborný turoň
Svadba – blízke stretnutia rómskeho druhu – Ilja Ruppeldt – Nový Zéland
- za vytrvalý dokumentaristický prístup a profesionálne spracovanie snažení Rómov z Čiech a zo Slovenska dosiahnuť šťastnejší život na Novom Zélande a o ich postojoch k tamojšej multikultúrnej spoločnosti

Bronzový turoň
Archimandrita – Jerzy Kalina – Poľsko
- za presvedčivé priblíženie duchovného sveta ortodoxného mnícha z Podlasia v zložitých podmienkach spolužitia viacerých národností a konfesií

Cena Martina Slivku - za najlepší individuálny výkon slovenského tvorcu - udeľuje Literárny fond
Život v ohrade (z cyklu Família) – Jaroslav Rihák – Slovenská repulika
- za obrazovo citlivý a dôveryhodný pohľad na rodinu, ktorá hľadá a nachádza alternatívu k mestskému životu

Cena Matice slovenskej - za najlepší film o živote Slovákov v zahraničí udelená tvorcovi žijúcemu mimo územia Slovenska
Petrovská zabíjačka u Rybovičov – Ján Čáni – Srbsko
- za prirodzené spracovanie dnešnej podoby zabíjačky v Petrovci - tradičného fenoménu rodinného a spoločenského života vojvodinských slovenských rodín

Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska – „Etnológ za kamerou“
Moje vojny - Věra Fialová *1918 - Jiřina Kosíková - Česká republika
- za premyslený, dôkladne pripravený námet, za citlivú kameru a strih, ktorým autorka vygradovala osobnú výpoveď respondentky

Cena za najlepší český film udelená Veľvyslanectvom Českej republiky na Slovensku
Maestra Ayahuasca – Viliam Poltikovič - Česká republika
- za pútavé filmové priblíženie liečiteľských praktík v oblasti Amazónie v konfrontácii so súčasnou medicínou a psychológiou

Cena predsedu Žilinského samosprávneho kraja
Zvonky šťastia – Marek Šulík – Slovenská republika
- za citlivú prezentáciu bezútešnej reality života Rómov v osade na východnom Slovensku na pozadí epizód hraného dokumentu

Cena riaditeľky festivalu
Ikony a potkany – Robert Hammerstiel - Zuzana Antalová – Maďarsko
- za presvedčivé spracovanie výpovede maliara, pochádzajúceho z multikultúrneho prostredia srbskej Vojvodiny, ktorý prežil utrpenia koncentračných táborov a za profesionálnu filmársku adaptáciu jeho umeleckého sveta

Cena primátora mesta Čadca
Človek stroj – Rosel Corella, Alfonso Moral – Španielsko
- za morálnu výzvu k úvahám o globálnoych dopadoch konania každého z nás, spracovanú adekvátnym filmovým jazykom

Cena filmových novinárov
Pygmejovia – Deti džungle – Pavol Barabáš – Slovenská republika
- za netradičný pohľad na tradičnú kultúru, ohrozenú viacerýmii aspektami globalizovaného sveta.

Cena Kysuckej kultúrnej nadácie - za najlepší film reflektujúci hodnoty regiónu
Zvonce spod Rozsutca – Stanislav Otruba zo Zázrivej-Bielej - Martina Krušinská – Slovenská republika
- za iniciatívny a poctivý prístup k spracovaniu témy o výrobcoch ľudových nástrojov na Orave

Čestné uznanie sa udeľuje nasledovným filmom:
Slameníkove zeme – Peter Kováč – Slovenská republika -za pôsobivé filmové spracovanie zástojov a pocitov človeka postihnutého politickými a hospodárskymi deformáciami života v minulosti
Tá, čo vyrába dáždniky – Miha Poredoš – Slovinsko - za svieži etnologický námet spracovaný jednoduchými, ale vo výsledku efektívnymi filmovými prostriedkami
Malá zem - Michele Trentini - Taliansko - za efektívne využitie archívnych materiálov pri dokumentovaní úsilia súčasných nadšencov, ktorí zachraňujúc „malé zeme“ realizujú svoje sny a ambície

Porota:
Jadwiga Hučková - predsedníčka poroty - Poľsko
Zuzana Beňušková - Slovenská republika
Helena Beránková - Česká republika
Ján Fuzik - Maďarsko
Martin Mešša - Slovenská republika
Štefan Vraštiak - Slovenská republika

V Čadci 26. 10. 2012