udelenie cienOcenenie Zlatý turoň – Grand Prix získal film Po stopách pastierov, SR, Attila Vörös - za objavné etnografické zobrazenie zanikajúcej tradície.

Zlatý turoň – Grand Prix

Po stopách pastierov, SR, Attila Vörös
- za objavné etnografické zobrazenie zanikajúcej tradície

Strieborný turoň

Exponáty alebo príbehy z kaštieľa, SR, Paľo Korec
- za citlivú sondu do tabuizovaného prostredia starnúcich ľudí

Bronzový turoň

Carrera, Taliansko, Francesco Costabile, Assunta Nugnes
- za vtiahnutie diváka do uzavretého sveta vidiečanov na Sardínii

Cena Martina Slivku za najlepší individuálny výkon slovenskému tvorcovi (udeľuje LF)

Viliam Gruska za film Rodiská a doliny, SR

Cena predsedu Žilinského samosprávneho kraja

Paľo Žiak, furman z Vrchslatiny, SR, Ján Kuska
- za autorsky presvedčivý prístup k zobrazovanej tematike

Cena riaditeľky festivalu

Kosma, Srbsko, Sonja Blagojević
- za menej obvyklý pohľad na život srbskej menšiny v Kosove

Cena primátora mesta Čadca

Pygmejovia pri ceste / Road Pygmies, Belgicko, Marie Devuyst – Alain Lemaître
- za reflektovanie civilizačných stretov v prostredí tradičnej africkej komunity

Cena Slovenského filmového ústavu

Láska, láska, Maďarsko, Ján Bencsik
- za výstižné stvárnenie úlohy ľudovej kultúry v prostredí národnostnej menšiny

Cena Kysuckej kultúrnej nadácie

Život je život, SR, Pavel Višňovský
- za optimistický pohľad na jeseň života

Cena za najlepší český film

„Nic než národopis“, ČR, Zdeněk Zvonek
- za presvedčivé zobrazenie výraznej osobnosti a jej prínosu k uchovávaniu folklórnej tradície

Cena filmových novinárov

Všetky moje deti, SR, Ladislav Kaboš
- za autentický pohľad na život rómskej komunity

Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska „Etnológ za kamerou“

Fašiangové obchôdzky v Európe, Taliansko, Giovanni Kezich, Michele Trentini
- za etnologický prínos a komparatívny prístup k štúdiu európskych tradícií

Cena Matice slovenskej za najlepší film o živote Slovákov v zahraničí

Pavel Korbel, Maďarsko, Zuzana Antalová

Cena študentskej poroty

Život je život, SR, Pavel Višňovský
- za oslobodenie mladej generácie od strachu zo staroby

Porota:

Zuzana Beňušková – predsedníčka poroty, Slovenská republika

Tunde Tušková – Maďarsko

Ilja Ruppeldt - Nový Zéland

Tomáš Petráň – Česká republika

Daniel Luther - Slovenská republika

Štefan Vraštiak – Slovenská republika (Literárny fond)

udelenie cien

zľava Tomáš Petráň,Daniel Luther,Silvia Petreková,Zuzana Beňušková,Ilja Ruppeldt,Tunde Tuska

V Čadci 17. októbra 2014