etnofilm cadca 20180007V dňoch 20. – 23. novembra 2018 sa v Čadci konal už 20. ročník najstaršieho filmového festivalu na Slovensku ETNOFILM ČADCA, ktorý sa venuje etnológii, sociálnej a kultúrnej antropológii.

  etnofilm cadca 20180007

Hlavnými organizátormi tohto výnimočného podujatia boli Žilinský samosprávny kraj, Kysucké kultúrne stredisko v Čadci a Mesto Čadca. Podujatie bolo organizované pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej. ETNOFILM ČADCA bol realizovaný s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja. Podujatie finančne podporil Audiovizuálny fond.

Spoluorganizátormi tohto podujatia boli: Akadémia umení Banská Bystrica, Dom kultúry v Čadci, Kysucká kultúrna nadácia, Literárny fond, Národopisná spoločnosť Slovenska, Slovenské národné múzeum, Slovenský filmový ústav, Slovenský filmový zväz, Slovenský ľudový umelecký kolektív Bratislava, Univerzita Komenského Bratislava – Katedra etnológie a muzeológie, Univerzita Konštantína Filozofa Nitra – Katedra etnológie a folkloristiky.
Mediálnymi partnermi boli: RTVS, TASR, MY Kysucké noviny, Týždenník Kysuce, KTV, Rádio POHODA, Rádio FRONTINUS.
Partnermi festivalu boli: Veľvyslanectvo Českej republiky, Krajská knižnica v Žiline, Kysucká knižnica v Čadci a Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši.

Do jubilejného ročníka sa mohli tvorcovia z celého sveta prihlásiť od 1. februára do 25. mája 2018 s filmami, ktoré boli vyrobené po 1. januári 2016 a neboli prihlásené na 19. ročníku MFF ETNOFILM ČADCA 2016. Túto možnosť využilo rekordné množstvo filmárov, o čom svedčí zatiaľ najvyšší počet prihlásených filmov v histórii festivalu - 173 filmov zo 46 krajín sveta.
Výberová porota v zložení PhDr. Katarína Nádaská, PhD., Mgr. Tomáš Hučko a Mgr. Janka Koltonová mala neľahkú úlohu, zo všetkých prihlásených filmov vybrať filmy do súťažnej časti. V nej si mohli návštevníci MFF ETNOFILM ČADCA pozrieť v dňoch 20. - 23. novembra 2018 v priestoroch kinosály v Dome kultúry v Čadci porotou vybraných 46 filmov z 27 krajín sveta.
Slávnostné otvorenie festivalu bolo zahájené vernisážou výstavy Slovenského ľudového umeleckého kolektívu Bratislava pod názvom “REPREZENTATÍVNY ZOZNAM NEHMOTNÉHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA SLOVENSKA”, ktorá sa konala vo foyer Domu kultúry v Čadci.

Prítomných hostí privítala riaditeľka festivalu a riaditeľka KKS v Čadci Silvia Petreková. Zahájenie vernisáže svojím folklórnym vystúpením obohatili Vrchárky z Kysúc. Po zhliadnutí výstavy sa následne v kinosále konalo slávnostné otvorenie festivalu, ku ktorému neodmysliteľne patrí zvučka v podaní Ľudovej hudby Gernátovcov z Turzovky. Prítomným sa prihovoril aj zástupca primátora mesta Čadca František Prívara. Hlavná súťaž festivalu sa začala projekciou slovenského režiséra a herca Mareka Ťapáka filmom MARTIN ŤAPÁK.
Počas celého festivalového týždňa boli všetky projekcie zadarmo prístupné odbornej i širokej verejnosti, študentom a žiakom stredných a základných škôl.
V rámci bohatého programu sa vo štvrtok 22. novembra konala pútavá tematická prednáška s dr. Katarínou Nádaskou nazvaná OD KOLÍSKY DO HROBU. V ten istý deň mohli návštevníci festivalu navštíviť tvorivý workshop filmového dramaturga Tomáša Hučka na tému – Praktické využitie kamery a fotoaparátu pri práci etnológa v teréne.
Súčasťou festivalu bola i výstava Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci ETNOFILM VČERA A DNES. Je nainštalovaná vo výstavných priestoroch Kysuckej knižnice a pre záujemcov je sprístupnená až do 5. decembra 2018.
V rámci jubilejného ročníka festivalu mali návštevníci možnosť zhliadnuť unikátnu projekciu z ČSR, ktorá bola vyrobená v roku 1937 pri príležitosti 10. výročia úmrtia významného skalického rodáka, lekára, politika, etnografa a osvetového pracovníka MUDr. Pavla Blahu.

V piatok 23. novembra 2018 sa v popoludňajších hodinách uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov 20. ročníka MFF ETNOFILM ČADCA. Organizátori privítali na pôde festivalu podpredsedu Žilinského samosprávneho kraja Ing. Milana Laurenčíka a ďalších milých hostí, ktorí boli prítomní pri odovzdávaní jednotlivých cien autorom úspešných filmov.
V rámci jubilejného 20. ročníka Medzinárodného filmového festivalu o etnológii, sociálnej a kultúrnej antropológii ETNOFILM ČADCA 2018, medzinárodná porota v zložení: Ilja Ruppeldt z Nového Zélandu - predseda poroty a jej členovia: Dr. Zsuzsanna Antala z Maďarska, Mag. Márie-Christine Hartig z Rakúska, Mgr. art. Peter Hudák zo Slovenska, PhDr. Pavel Popelka, CSc. z Českej republiky, udelila 11 cien a 1 čestné uznanie:

VÝSLEDKOVÁ LISTINA 20. MFF ETNOFILM ČADCA 2018
20. - 23. 11. 2018 ČADCA

ZLATÝ TUROŇ – GRAND PRIX
-za detailné a obrazovo silné spracovanie života etnickej skupiny Fulani v africkom štáte Burkina Faso:
Boli Bana / Boli Bana (réžia Simon Coulibaly Gillard, Belgicko)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STRIEBORNÝ TUROŇ
-za originálne spracovanie a unikátne spojenie hudby s obrazom vo filme mapujúcom význam kultúry v regióne moravského Slovácka:
Slovácka suita / Slovak Suite (réžia Jiří Šindar, Česká republika)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BRONZOVÝ TUROŇ
-za emotívne spracovanie života ľudí, ktorí žijú ďaleko od civilizácie. Napriek životu v ťažkom prostredí, alebo práve preto, žijú vnútorným pokojom a múdrosťou získanou z prostredia, v ktorom žijú:
Život je chodník / Life is a Path (réžia Dite Dinesz, Rumunsko)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CENA VIA EUROPA – za najlepší film o európskom kultúrnom dedičstve
-za najlepší film o európskom kultúrnom dedičstve. Film na príbehu jednej rodiny reflektuje dejiny Európy v minulom storočí:
Ó, môj Jahve! / Oy, My Great Yiddish God (réžia Marian Kiss, Julia Baudier, Nemecko)
- udeľuje predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CENA MARTINA SLIVKU – za najlepší individuálny výkon slovenskému tvorcovi
Cenu získava Adrián Mihálik za film MAJSTROVSTVO A KUMŠT, v ktorom zachytil kamerou dedičstvo našich predkov tak, ako to kedysi robil práve Martin Slivka:
Majstrovstvo a kumšt / Mastery and craftsmanship (réžia Adrián Mihálik, Slovensko
- udeľuje Literárny fond
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CENA RIADITEĽKY FESTIVALU – za najlepší film reflektujúci hodnoty regiónu. Tvorcom sa podarilo sugestívne vyjadriť beznádejnú situáciu života ľudí v kedysi prosperujúcej oblasti Aralského jazera:
Žalanaš – pustý breh / Zhalanash – Empty Shore (réžia Marcin Sauter, Poľsko)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CENA „SLOVÁCI VO SVETE“ – za najlepší film o živote Slovákov v zahraničí
Cenu získava film TU SOM SLOVÁKOM za dokumentaristicky čisté spracovanie života rumunských Slovákov: Tu som Slovákom / Here I am a Slovak (réžia Matúš Chovanec, Slovensko)- udeľuje primátor mesta Čadca
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CENA „ETNOLÓG ZA KAMEROU“
-za jeho celoživotný prínos v oblasti záznamu kultúrnych tradícií v Taliansku s prihliadnutím aj na jeho súťažný film na 20. ročníku Etnofilmu:
Portréty z hôr / Portraits in Malga (réžia Michele Trentini, Taliansko)
- udeľuje Národopisná spoločnosť Slovenska
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CENA ZA NAJLEPŠÍ ČESKÝ FILM
za spracovanie života a diela výraznej osobnosti rómskej komunity v Českej republike
u fotografa Andreja Peštu:
Andrej Pešta: Fotky / Andrej Pešta: Photography (réžia Anna Babjárová, Česká republika)
- udeľuje Veľvyslanectvo ČR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CENA SLOVENSKÉHO FILMOVÉHO ÚSTAVU
-za portrét jednej z najvýznamnejších osobností slovenského umenia 2. polovice 20. storočia:
Martin Ťapák / Martin Ťapák (réžia Marek Ťapák, Slovensko)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CENA ŠTUDENTSKEJ POROTY
Právo na život / The Fight (réžia Violeta Ayala, Daniel Fallshaw, Bolívia)- udeľuje Kysucká kultúrna nadácia
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ČESTNÉ UZNANIE
-za objavný portrét významnej historickej osobnosti:
Roduverný hrdina / A Faithful Hero (réžia Ján Čáni, Srbsko)

Je už tradíciou, že každoročne súťažné filmy hodnotí aj mladý divák. V tomto roku boli členkami študentskej poroty študentky Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci: Michaela Brňáková, Kristína Gancarčíková a Nátália Cabuková, ktoré spomedzi všetkých súťažných filmov vybrali jeden, ktorý získal ocenenie.

Pri slávnostnom vyhlásení výsledkov sme si pripomenuli významnú osobnosť slovenskej etnológie prof. Milana Leščáka, ktorý sa výrazne podieľal na vzniku a rozvoji MFF ETNOFILM ČADCA, za čo mu organizátori festivalu udelili mimoriadne ocenenie.

Aj keď jubilejný 20. ročník medzinárodného filmového festivalu o etnológii, sociálnej a kultúrnej antropológii ETNOFILM ČADCA 2018 oficiálne skončil, čakajú nás zaujímavé pofestivalové projekcie.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k tomu, že aj tento ročník patril k výnimočným podujatiam organizovaným na Slovensku, ale predovšetkým u nás na Kysuciach. Poďakovanie patrí všetkým tvorcom, režisérom, producentom, ktorí prihlásili svoje filmy do jubilejného 20. ročníka a bez ktorých by tento festival nemohol existovať.

Vďaka patrí aj výberovej, medzinárodnej a študentskej porote, členom prípravného výboru, partnerom, spoluorganizátorom a všetkým návštevníkom a hosťom, ktorí prišli k nám na Kysuce, aby sa stali súčasťou tohto jedinečného filmového podujatia.

Tešíme sa na spoločné stretnutie na ďalšom ročníku MFF ETNOFILM Čadca 2020!

Mgr. Ľubica Ligocká
Mgr. Iveta Buková Štetinová
KKS v Čadci

etnofilm cadca 20180002

 etnofilm cadca 20180003

 etnofilm cadca 20180004

 etnofilm cadca 20180005

 etnofilm cadca 20180006

 etnofilm cadca 20180007

etnofilm cadca 20180008

 etnofilm cadca 20180009