Pôvodný názov: HaSod Shel Rashbi
Anglický názov: Rashbi's Secret
Dĺžka predstavenia: 75 min.
Rok výroby: 2021
Vyrába: Pardes Production
Krajina: Izrael
Réžia: Shirly Chechik

"Poetický intímny pohľad na ženskú časť v hrobke rabína Šimona Bar Yochai na hore Meron. V hebrejskom kalendári sú osobné príbehy niekoľkých žien votkané do zhluku autentických momentov, ktoré sa odohrávajú v hrobe."