Pôvodný názov: Neviditeľná
Anglický názov: Unseen
Dĺžka predstavenia: 87 min.
Rok výroby: 2020
Vyrába: Arina s.r.o
Krajina: Slovensko
Réžia: Maia Martiniak

Tri príbehy žien vo filme Neviditeľná dopĺňajú tri pôrody. Cez nich sa nám otvára priestor preniknúť do pôrodnej reality na Slovensku a v Dánsku a pochopiť tak udalosti, ktorým Melody, Stella a Lucia čelili. Otvára sa nám priestor uvidieť komplikovanosť témy pôrodnej traumy a nevyhnutnosť zmeny postoja zdravotníckeho systému a spoločnosti voči žene ako rodičke. Potrebe vytvoriť priestor na zmenu a na zachovanie jej základných ľudských práv.