Privítanie hostí, organizátorov MFF ETNOFILM Čadca 2022 u primátora Mesta Čadca Milana Guru na Mestskom úrade v Čadci

Vernisáž výstavy IVANA KELLY KÖHLER "TUROŇKO - TUROŇ - TURVOŇ"

Sprievod mestom Čadca

 

Prezentácia knihy Petra Kršáka "Dejiny sebavedomia"

Slávnostné otvorenie festivalu 8. 11. 2022 o 18.00 hod.