628e136ee4401 48

Pôvodný názov: Černí Češi
Anglický názov: BLACK CZECH
Dĺžka filmu: 65 min.
Rok výroby: 2022
Produkcia: Univerzita Palackého v Olomouci
Krajina: Česká republika
Réžia: Martin Muller

Pôvodný názov: Černí Češi
Anglický názov: BLACK CZECH
Dĺžka filmu: 65 min.
Rok výroby: 2022
Produkcia: Univerzita Palackého v Olomouci
Krajina: Česká republika
Réžia: Martin Muller

"V osemdesiatych rokoch minulého storočia bolo v socialistickom Československu vychovaných 56 namíbijských detí. Špeciálny vzdelávací program namíbijského oslobodzovacieho hnutia SWAPO a Komunistickej strany Československa bol zameraný na výchovu detí do novej generácie politicky uvedomelej elity. Tento politický experiment zlyhal na začiatku deväťdesiatych rokov v dôsledku zásadných politických zmien v oboch krajinách. Deti boli násilne presídlené do Namíbie bez absolvovania základného vzdelania a bez akejkoľvek jazykovej a psychologickej prípravy, kde sa nedokázali kultúrne prispôsobiť. Dokumentaristi hľadali stopy dnes už dospelých namíbijských detí a tri roky sledovali ich osudy v Namíbii aj v Čechách. Dodnes zostávajú čierni Česi uväznení v spomienkach na svoje idylické detstvo v Československu, ktoré považujú za svoj skutočný domov."