62951472288c3 65418597 10217289059332292 8325642435115876352 n

Pôvodný názov: Byť zmenou
Anglický názov: To be a change
Dĺžka: 42:49 min.
Rok výroby: 2020
Vyrobené: výrobcom : EDUMA, n.o., pre spoločnosť EDUMA, n.o. vyrábanú produkčnou spoločnosťou Art Society s.r.o.
Krajina: Slovenská republika
Réžia: Magda Kmeťková, Roman Hraník

Pôvodný názov: Byť zmenou
Anglický názov: To be a change
Dĺžka: 42:49 min.
Rok výroby: 2020
Vyrobené: výrobcom : EDUMA, n.o., pre spoločnosť EDUMA, n.o. vyrábanú produkčnou spoločnosťou Art Society s.r.o.
Krajina: Slovenská republika
Réžia: Magda Kmeťková, Roman Hraník

Byť zmenou je časozberný film o hľadaní minimálnej kvality života mladých ľudí na Slovensku. Film vznikol od mája 2019 do augusta 2020 a zobrazuje príbeh mladých ľudí zo zraniteľných skupín, ktorí chcú, aby sa v našej spoločnosti niečo zásadné zmenilo. Viac na: https://www.artsociety.sk/l/byt-zmenou/