627a5d4c220e2 Bez názvu

Pôvodný názov: Voňavé remeslo
Anglický názov: Fragrant craft
Dĺžka filmu: 26 min.
Rok výroby: 2021
Produkcia: Centrum tradičnej kultúry v Myjave
Krajina: Slovensko
Réžia: Marek Janičík

Pôvodný názov: Voňavé remeslo
Anglický názov: Fragrant craft
Dĺžka filmu: 26 min.
Rok výroby: 2021
Produkcia: Centrum tradičnej kultúry v Myjave
Krajina: Slovensko
Réžia: Marek Janičík

Vzťah k antropologickým a etnologickým témam je režisérovi blízky už z čias štúdií. Tento film vznikol na podnet Centra tradičnej kultúry v Myjave v rámci cyklu filmov o zaujímavých košikároch staršej generácie z košikárskej komunity stretávajúcej sa na podujatí Nevšedné podoby prútia v Rudníku. Zatiaľ vznikli 3 filmy (2 z 3 hlavných protagonistov medzi časom zomreli).