Veľká cena:

  • Jan Hála (SFT Bratislava, réžia V. Kubenko)

Cena Poroty

  • Prázdne hniezdo (ČST Bratislava, réžia E. Štefankovičová)

Hlavné ceny:

  • kategória dokumentárnych filmov: Priemule (FTAML Praha, réžia J. Šefčíková)
  • kategória vedeckých a populárno-vedeckých filmov: Haná (ČST Ostrava, réžia J. Večera)
  • kategória spravodajských a publicistických filmov: Bola raz jedna dedina (ČST Bratislava, réžia E. Fornay)

Cena časopisu Televízia:

  • Vnuk (ČST Bratislava, réžia J. Dolák)

Cena Kysúc:

  • Po struně přidávané (ČST Ostrava, réžia U. Urbánek)