Pôvodný názov: Syndrom  zimownikow

Anglický názov:Antarctic Syndrom
Minutáž: 73 min.
Rok výroby: 2019
Vyrobil: Kalejdoskop Film
Krajina:Poland
Réžia: Piotr Jaworski

Poľský vedec testoval hranice ľudskej psychickej odolnosti v extrémnych podmienkach samoty na Antarktíde. Východiskovým bodom pre dokument Piotra Jaworského je časopis psychológa.