V prípade prihlásenia viac ako 1 filmu tiež úhrada prihlasovacieho poplatku 5 € do 10. 6. 2022.

 

datum: do 10. 6. 2022