Etnofilm Deň 4 DK 4

ĎAKUJEME ...
za spoluprácu, podporu a ústretovosť pri realizácií najstaršieho filmového podujatia na Slovensku. Je potešiteľné, že sa nám spoločne podarilo v mestách Čadca, Kysucké Nové Mesto a Krásno nad Kysucou zrealizovať podujatie, ktoré svojim poslaním a zámerom prispieva nielen k rozvoju multikultúrnej výchovy ale i k zvyšovaniu záujmu verejnosti spoznávať a rešpektovať odlišné kultúry, národy a ľudí.
Vďaka nám všetkým bol 22. ročník filmového bienále dokumentárneho filmu nielen miestom filmových dokumentárnych projekcií, ale i dejiskom odborných seminárov, výstav a ďalších sprievodných aktivít, ktoré zvyšujú jeho zmysel a poslanie v 21. storočí. Sme presvedčení, že 22. ročník Medzinárodného filmového festivalu ETNOFILM ČADCA 2022 začal písať svoju novú históriu, a že prispeje k zviditeľneniu regiónu Kysuce a Žilinského samosprávneho kraja.

Nakoľko je MFF ETNOFILM ČADCA filmové bienále, jeho 23. ročník sa uskutoční v roku 2024. Členovia prípravného výboru prajú všetkým tvorcom dokumentárneho filmu a priaznivcom etnografie veľa tvorivých nápadov a inšpirácií v ich tvorbe. Dovidenia o 2 roky v Čadci na 23. ETNOFILME 2024.

 Realizačný tím 22.MFF ETNOFILM ČADCA 2022