01 2023 05 10 14.58.07

Ocenené filmy a besedy.  Aj také bolo pofestivalové premietanie v Bratislave, v priestoroch Univerzitnej knižnice.