ZA Etnofilm3

Filmové festivaly sú dôležitou súčasťou kultúrneho života, kde sa stretávajú talentovaní tvorcovia, diváci a odborníci z oblasti filmu. Majú schopnosť inšpirovať, informovať a zanechať nám dlhotrvajúce dojmy. My sme túto možnosť ponúkli študentom Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v rámci pofestivalového premietania 22. MFF ETNOFILM ČADCA 2022 v dňoch 9. - 11. máj 2023.
Počas 3 dní boli premietnutých 6 ocenených filmov 22. ročníka festivalu a tiež sa diskutovalo s tvorcami filmov Černí Češi a Ovčiarskou cestou.
Ďakujeme za spoluprácu a iniciatívu Žilinská univerzita v Žiline a študentkám odboru mediamatiky a kultúrneho dedičstva Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity, ktoré boli aktívne zapojené do realizácie podujatia. Boli ste skvelé...

Moderátorky podujatia: Slavomíra Cedzová, Natália Farkašovská, Soňa Gardianová, Vladimíra Hyllová. Študentky katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity. 

ZU