Etnofilm8

CENA MARTINA SLIVKU – za najlepší individuálny výkon slovenskému tvorcovi: OVČIARSKOU CESTOU, réžia Ľubomír Viluda/Ivan Kršiak, Slovensko – udeľuje Literárny fond - autorskej dvojici Ľubomírovi Viludovi a Ivanovi Kršiakovi za príkladnú ukážku ako etnografický film dokáže uchovávať a sprístupňovať informácie o zanikajúcej forme tradičného zamestnania

Čarovné formulky, mágia a obradné rituály pomáhali ochrániť stádo a pastierov oviec pred chorobami, zlými silami a živelnými pohromami. Mali sme to šťastie, že sme ešte zažili odchádzajúcu generáciu gazdov, ktorí sa postupne vytrácali z našej rodnej krajiny. So sebou si do večnosti nenávratne odnášali vedomosti a zvyky, ktoré sa roky formovali v pote tvrdej práce. A tak sme sa rozhodli navrátiť do dnešných dní aspoň kúsok sveta našich predkov. Vydajte sa spolu s nami na ovčiarsku cestu po Slovensku - krajine zasadenej v srdci Európy. Sprievodcami nám budú ľudia, ktorí svoj život zasvätili nielen chovu oviec, ale aj zachovaniu zvykov, spojenými so životom na slovenských salašoch, ale hlavne svoje životy prežili v harmónii s prírodou.

Pôvodný názov: Ovčiarskou cestou
Anglický názov: Shepherds path
Dĺžka filmu: 52 min.
Rok výroby: 2021
Produkcia: RTVS
Krajina: Slovensko
Réžia: Ľubomír Viluda - Ivan Kršiak

Hodnotenie medzinárodnej poroty:
prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc.: "Stabilná tvorivá dvojica slovenských filmárov vytvorila kvalitný náučno-popularizačný film, ktorý zaujme aj divákov aj odborníkov a dokumentuje prvky kultúry Slovenska, ktoré tvoria jedno z jeho identifikačných východísk. Je jedným z najlepších diel produkčnej spoločnosti Pastiersky film, ktorá prispieva k dokumentácií kultúrneho dedičstva."

PhDr. Pavel Popelka, CSc.: "Nominace za přitažlivé a poučné přiblížení tradice ovčáckého řemesla a s ním spojených rituálů i pověr, přičemž se vychází z archivních filmů, komentářů etnografky i výpovědí pamětníků."

Dr hab. Jadwiga Hučková: "Aj z malej vzdialenosti je vidieť niektoré veci presnejšie, tak to vidím ja význam a dôležitosť tradície ovčáckého řemesla a rituálov i zvykov s ňou spojených. Výborná kombinácia archívnych materiálov, výpovedí etnografa a výpovedí pastierov; tradície slovenského pastierstva, ktoré sa bežne považujú za dosť problematické, za dôkazy zaostalosti - boli v tomto filme ocenení; skvelý príklad „etnografie, ktorá zachraňuje."

MSc. Pavel Borecký, MA.: "Jde o nenápadný film s dostředivou vnitřní silou, patrně formovanou horami, v nichž je situovaný, a celoživotní moudrostí slovenských bačů. Film rytmizují archivní záběry, jejich tváře, kontextualizace etnoložky, imersivní dronové sekvence a nevtíravá hudba, a jako takový velmi dobře poslouží k seznámení s kulturně-ekonomickým fenoménem pastevectví rozděleného na implicitní tématické kapitoly. Dobré jak technicky, tak obsahově, byť film nedrží pohromadě rozpoznatelným narativně-dramatickým obloukem. Zaslouží si naší pozornost."

 

Etnofilm Deň 4 DK 38