The cast net

CENA VIA EUROPA – za najlepší film o európskom kultúrnom dedičstve: A DOBÓHÁLÓ - KISSZERSZÁMOS HALÁSZAT BAJÁN / LOV DO MALÝCH SIETÍ V BAJI, réžia Judit Dorottya Csorba, Erika Koltay, Maďarsko – udeľuje predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja - za precízny a divácky atraktívny dokument, ktorý je výzvou na udržanie živého kultúrneho dedičstva.

„Lov do malých sietí“ je tradičný spôsob rybolovu pozdĺž južnej časti Dunaja v Maďarsku. Dnes sa tomuto starodávnemu obchodu venujú sebestační individuálni rybári alebo malé komunity. Cieľom dnešných malých rybárov je dať tomuto plemenu šancu na prežitie a zároveň odovzdať túto tradíciu a vedomosti mladým ľuďom.

Pôvodný názov: A dobóháló - kisszerszámos halászat Baján
Anglický názov: The Cast Net - Fishing with Smaller Nets in Baja
Dĺžka filmu: 6:45 min.
Rok výroby: 2022
produkcia: Etnografické múzeum
Krajina: Maďarsko
Réžia: Judit Dorottya Csorba - Erika Koltay

Hodnotenie medzinárodnej poroty:
prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc.: "Súčasťou systému ochrany živého kultúrneho dedičstva vyplývajúci z konvencií UNESCO je aj dokumentácia chránených prvkov zaradených do národného zoznamu a sledovanie ich zmien. Rybári z Baje ukazujú tradičné formy lovu, ale aj súčasné inovácie, ktoré prispievajú k zachovaniu nehmotného kultúrneho dedičstva."

PhDr. Pavel Popelka, CSc.: "Nominace za krátký ale precizní a názorný dokument o způsobu rybaření pomocí malých sítí, který je i výzvou aby se udržel i do budoucnosti."

Etnofilm ZSK9