Etnofilm Deň 4 DK 58

BRONZOVÝ TUROŇ: VOŇAVÉ REMESLO, réžia Marek Janičík, Slovensko - za technicky, strihovo aj obsahovo vyvážený portrét remeselníka, vracajúceho sa k tradičným zručnostiam.

Vzťah k antropologickým a etnologickým témam je režisérovi blízky už z čias štúdií. Tento film vznikol na podnet Centra tradičnej kultúry v Myjave v rámci cyklu filmov o zaujímavých košikároch staršej generácie z košikárskej komunity stretávajúcej sa na podujatí Nevšedné podoby prútia v Rudníku. Zatiaľ vznikli 3 filmy (2 z 3 hlavných protagonistov medzi časom zomreli).

Pôvodný názov: Voňavé remeslo
Anglický názov: Fragrant craft
Dĺžka filmu: 26 min.
Rok výroby: 2021
Produkcia: Centrum tradičnej kultúry v Myjave
Krajina: Slovensko
Réžia: Marek Janičík

Hodnotenie medzinárodnej poroty:
PhDr. Pavel Popelka, CSc.: "Nominace za obsahově zdařilý portrét řemeslníka Jozefa Boďu, vracejícího se k tradici pletení užitkových předmětů ze slámy, rákosí a proutí, kterou vedle předvádění i sám poutavě vysvětluje. Dobré vyznění filmu je i dílem kvalitní kamery, osvětlení a zvuku."

prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc.: "Dokumentácia remeselného tvorcu so snahou šíriť zanikajúce zručnosti, spracovaná fundovanými osvetovými pracovníkmi má svoje trvalé miesto medzi populárno-odbornými filmovými dokumentmi a nadčasovú hodnotu. Inštitúcia, v ktorej dokument vznikol má už za sebou viacero podobných projektov."