Doc. PhDr. Peter Mihálik, CSc.
1945 Martin – 1987 Bratislava

Mihálik

Slovenský filmový teoretik, historik, kritik, estetik, publicista, pedagóg, dramaturg, scenárista a režisér.
Podieľal sa na viacerých významných slovenských hraných aj dokumentárnych filmoch ako dramaturg, scenárista a spoluautor. Bol dramaturgom pätnástich filmov, spoluautorom dvoch filmov. Pôsobil v STV, SFÚ, Štúdiu krátkych filmov, bol vedúcim Katedry divadelnej a filmovej vedy VŠMU.
„Práca, ktorú vykonal, by stačila na tri životy.“
https://sk.wikipedia.org/wiki/Peter_Mih%C3%A1lik_(filmov%C3%BD_teoretik)

PhDr. Svetozár Švehlák, CSc.
1938 Stará Pazova – 1999 Bratislava

Švehlák

Folklorista, vedecký pracovník SAV, riaditeľ SFÚ (19851997 – 1989), predseda Slovenskej národopisnej spoločnosti (19841997 – 987). Spoluzakladateľ Etnofilmu Čadca a člen prípravného výboru.

 

prof. PhDr. Martin Slivka, CSc.
1929 Spišský Štiavnik – 2002 Bratislava

Slivka Martin N CB 001 foto Judita Csaderová

Dokumentarista, režisér, scenárista, etnograf, výskumník. Spoluzakladateľ Etnofilmu Čadca a štvornásobný nositeľ ocenení z tohto festivalu. „Muž, ktorý sadil stromy“
https://sk.wikipedia.org/wiki/Martin_Slivka

 

Mgr. Boris Hochel
1942 Bratislava – 2009 Bratislava

Boris Hochel

Redaktor, režisér, dramaturg, dokumentarista, producent, publicista, scénárista a vysokoškolský pedagóg, zakladateľ filmovej produkčnej spoločnosti TFT STUDIO, s. r. o. (1996) a Centra pre dokumentárny film (2001) Pedagogicky pôsobil na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave, kde sa podieľal na vzdelávaní mladých dokumentaristov.
V jeho dramaturgii vzniklo množstvo televíznych inscenácií a filmov, ktoré patria do Zlatého fondu Slovenskej televízie: Papierové hlavy, Obrazy starého sveta, Storočie pred kamerou (seriál) a ďalšie.
https://www.literarny-tyzdennik.sk/news/vyrocia-osobnosti-a-udalosti-jun-2017/ 

 

PhDr. Štefan Vraštiak
1942 Žaškov – 2016 Bratislava

Vraštiak
Filmový publicita, historik, organizátor, pracoval v SFÚ (19691997 – 2004) aj ako jeho riaditeľ. Spoluzakladateľ a dlhoročný obetavý organizátor Etnofilmu Čadca. Pomohol vypátrať prvý film Jánošík z roku 2021.
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tefan_Vra%C5%A1tiak

 

Mgr. Mária Húšťavová
1947 České Budějovice – 2017 Čadca

Huščavová
Etnologička, múzejníčka, riaditeľka (1997 – 2003) Kysuckého múzea v Čadci, ktoré bolo v rokoch 1980 – 2010 hlavným organizátorom Etnofilmu Čadca. V 90. rokoch prispela k udržaniu organizácie festivalu v Čadci.
https://kniznica-cadca.sk/files/Spominame_Hustavova.pdf

 

prof. PhDr. Milan Leščák, CSc.
1940 Levoča – 2022 Bratislava

Leščák
Etnológ - folklorista, vedecký pracovník SAV – riaditeľ Ústavu etnológie (19881997 – 1992), zakladateľ katedry etnológie na UKF v Nitre, vedúci Katedry etnológie FF UK (19961997 – 2003), predseda Slovenskej národopisnej spoločnosti (19871997 – 1990). Spoluzakladateľ a organizátor Etnofilmu Čadca.
„Folklorista, ktorý rozumel humoru, hádankám, scéne, človečine vôbec.“
https://sk.wikipedia.org/wiki/Milan_Le%C5%A1%C4%8D%C3%A1k

 

Ján Fuzik
1957 Kestúc – 2022 Szeged

Fuzik 1 arch zp
Režisér dokumentárnych filmov, redaktor MTV, zakladateľ a šéfredaktor slovenskej redakcie MTV v Szegede, predseda Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (19991997 – 2014).
Na Etnofilme Čadca sa zúčastnil ako ocenený tvorca, aj ako člen poroty. Slovenské vysielanie Domovina nás na Etnofilme Čadca už roky sprevádza.
https://tulacky.net/jan-fuzik-predseda-celostatnej-slovenskej-samospravy-v-madarsku/

 

Marián Veselský
1945 Uľanka – 2021 Bratislava

Veselský
Pracovník NOC (1994-2006), Ústavu etnológie SAV, výborný muzikant, upravovateľ piesní, autor viacerých programov na folklórnych festivaloch. Prípravný výbor Etnofilmu Čadca sa rozhodol na jeho počesť udeľovať Cenu za hudobno-zvukovú zložku filmového dokumentu.
„Svojím akordeónom , nákazlivým humorom i osobitým prístupom k problémom spájal ľudí rôznych názorov.“
https://www.nocka.sk/odisiel-marian-veselsky/