Peter Miko 2015 upravenéMedzinárodný filmový festival ETNOFILM ČADCA sa radí medzi dokumentárne etnologické festivaly ponúkajúce filmy na témy z oblasti sociálnej a kultúrnej antropológie, od rozmanitých prejavov tradičnej ľudovej kultúry až po mapovanie života súčasného človeka. 
Ocenenia udeľované filmom v súťažnej časti:

GRAND PRIX - Zlatý turoň
Strieborný turoň
Bronzový turoň

Cena VIA EUROPA - za najlepší film o európskom kultúrnom dedičstve – udeľuje predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja
Cena Martina Slivku - za najlepší individuálny výkon slovenskému tvorcovi - udeľuje Literárny fond
Etnológ za kamerou – cena Národopisnej spoločnosti Slovenska
Cena primátora Mesta Čadca

Symbolom MFF ETNOFILM ČADCA je TUROŇ, fašiangová maska s magicko-ceremoniálnou funkciou, pričom jej názov je odvodený od vyhynutého zvieraťa tura, ktorý je v tradičnej kultúre symbolom sily a plodnosti.
Tvorcom TUROŇA 22. ročníka MFF ETNOFILM ČADCA 2022 je Peter Miko - výtvarník s „netypickým“ vnímaním materiálu skla, z ktorého sa odvíja aj jeho špecifický proces tvorby.
Študent Školy úžitkového výtvarníctva v Lednických Rovniach, študent sochára L.Pagáča a poslucháč Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave v ateliéri skla u J.Gavulu, spracováva sklo už niekoľko rokov vlastnou technikou. Jeho tvorbu charakterizuje čistota, krehkosť a priezračnosť. A to boli i dôvody, ktoré zohrali dôležitú úlohu pri tvorbe symbolu festivalu. „Sklo je taký nádherný materiál a má na Slovensku a aj v Čechách dlhoročnú tradíciu,“ uviedol Peter Miko.

309050557 5929224730463742 4759696055269901736 n