klub 771

Filmové večery s ETNOFILMOM 2020 v SMER KLUBE 77 v Žiline štartujú 04. októbra

Najväčší  filmový festival dokumentárnych filmov ETNOFILM Čadca prinesie do SMER KLUBU 77 v Žiline  výnimočné filmové zážitky z 20. ročníka filmového bienále. Od októbra sa priaznivci filmov môžu tešiť na kolekciu dokumentárnych filmov, ktoré získali najvyššie ocenenia Medzinárodného filmového festivalu ETNOFILM Čadca 2020. 

Filmové večery ETNOFILMU 2020 potrvajú od 04. októbra do 25. októbra, každý utorok o 19.15 hod. v SMER KLUBE 77 v Žiline.

04.10.2022, Pavol Barabáš - "Svetozár Stračina" (SR)

 Dokumentárny film o slovenskom skladateľovi Svetozárovi Stračinovi, výnimočnom umelcovi, ktorý sa spoľahlivo vymyká akémukoľvek „priečinkovému“ zaradeniu. Bohém, ktorý bytostne vnímal a rozvíjal autentický folklór. Skladateľ, ktorého hudobná kompozícia nadchýnala aj tých, ktorí sa tradíciám vyhýbajú. Zanechal po sebe rozsiahle dielo a nezameniteľný odkaz, ktorý nemá nasledovníkov. 

11.10.2022, Erik Praus - "Volanie" (UA)

Celovečerný dokumentárny film zachytáva cez portréty troch mníchov neopakovateľnú duchovnú atmosféru a mystiku pravoslávneho kláštora Počájivská lávra, ktorý leží na kopci nad mestečkom Počájiv v Ternopiľskej oblasti na západe Ukrajiny. Otcovia Gabriel, Vicilentius a Nazarij sa tu zbavili traumatizujúcej minulosti, dosiahli pokoj a vyrovnanosť a našli zmysel života. Film s úctou pozoruje každodenný život mníchov, ale všíma si aj okázalú nádheru kláštorného prostredia. Cesta viery nie je len výsadou vyvolených. Je otvorená pre každého, kto pocíti „volanie“.

18.10.2022, Ján Kuska - "Úle Eda Hogla" (SR)

Krátky dokumentárny film o poslednom včelárovi na Slovensku, ktorý nielen vyrába úle zo slamy,  ale chová v nich aj včely. Vo filme je tiež zachytený postup výroby týchto úľov, aby sa zachoval aj pre ďalšie generácie.

18.10.2022, Dušan Varmeďa - "Gajdoši" (SR)

Krátky dokumentárny film reflektuje súčasný stav gajdošskej kultúry na Slovensku. Na pozadí odborného výkladu dvoch odborníkov – Milana Ruska a Bernarda Garaja ilustruje tému gajdošstva od výroby, až po hru a súčasné trendy vo vývoji. Prvok gajdy a gajdošská kultúra je zapísaný v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.

 18.10.2022, Ján Čáni - "Paničky" (SRB)

Krátky dokumentárny film zachytávajúci obyčaj Paničky, ktorý si priniesli vojvodinský Slováci z  materskej krajiny ešte pred bezmála 300 rokmi. Paničky sú symbolom prebúdzania prírody a príchodu veľkonočných sviatkov. Žiaľ v súčasnosti vo Vojvodine sa Paničky  zachovali iba u staropazovských Slovákov a táto obyčaj pretrváva 250 rokov.

25.10.2022Predrag Todorovič - "Igranka za pokojnog Emilia" (SRB)

Dokumentárny film  o etnickej komunite Vlach v Srbsku, ktorá si po stáročia uchováva svoje jazykové, materiálne a kultúrne dedičstvo. Tanec pre mŕtvych (dat uora đi pomană) je len jedným zo série autochtónnych rituálov, ktorými Vlachovia pestujú kult mŕtvych.

FOTO Z PODUJATIA: