etnofilm

VÝZVA NA PRIHLÁSENIE FILMOV 

Vážení priatelia a priaznivci Etnofilmu, 

dovoľujeme si Vám s potešením oznámiť, že v dňoch 8. novembra – 11. novembra 2022 sa v regióne Kysuce uskutoční 22. ročník medzinárodného filmového festivalu

ETNOFILM ČADCA 2022

Filmoví tvorcovia, producenti, distribútori - inštitúcie, ako aj fyzické osoby môžu do súťaže prihlásiť najnovšie dokumentárne filmy z oblasti etnológie, sociálnej a kultúrnej antropológie od 1. marca 2022 prostredníctvom elektronického formulára. Uzávierka pre prihlásenie filmu je 30. mája 2022.

Podmienky účasti a požiadavky pre prihlásenie do súťaže MFF ETNOFILM ČADCA 2022 sú uvedené v Štatúte festivalu, zverejnenom na  www.etnofilm.sk