SLUK vystava

Výstava o nehmotnom kultúrnom dedičstve Centra pre tradičnú ľudovú kultúru  v Dome kultúry od 08. novembra 2022

Mobilná výstava v troch jazykoch (slovenský, anglický, francúzsky) predstavuje prvky a aktivity zapísané do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku a je často súčasťou podujatí venovaných prezentácii nehmotného kultúrneho dedičstva nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Od roku 2010 už bola výstava uvedená v Paríži v sídle UNESCO, v Berlíne na Dňoch slovenskej kultúry, v Chorvátsku v mestách Našice, Ľipovľany a Rijeka, v nemeckom meste Gotha. Na Slovensku je každoročne súčasťou slávnostného vyhlasovania nových zápisov do reprezentatívnych zoznamov, ale často sa uvádza aj ako samostatná výstava či ako súčasť rôznych podujatí, napr. Galéria X Bratislava, Dvorana Ministerstva kultúry SR, folklórne festivaly Dubnica n/Váhom, Podhorie, MFSF Jánošíkov dukát, podujatie pre deti na Donovaloch HABAKUKY a pod.

zmena programu vyhradená