Obr.2.2

"Očami Milana Rastislava Štefánika" - 08. - 11.novembra 2022 v Kysuckom múzeu 

Súčasťou pozostalosti Milana Rastislava Štefánika v Slovenskom národnom múzeu v Martine je i bohatá zbierka negatívov. Sú to zábery z krajín, ktoré M. R. Štefánik navštívil – Európy, Ameriky, Afriky, Strednej Ázie, Tichomoria. Takmer všetky cesty, ktoré podnikol až do začiatku prvej svetovej vojny, súviseli s jeho vedeckými ambíciami astronóma, a podľa slov Mariána Pauera boli „ ...cestami za hviezdami“.

Nebol by to však Štefánik, keby v sebe neobjavil aj vášeň pre fotografovanie, vďaka ktorej ho dnes vnímame i ako fotografa. Prostredníctvom média fotografie nám tak umožňuje podeliť sa o túto časť jeho vnímania sveta. Najväčšiu časť zbierky tvoria krajinné pohľady, zábery z miest, či už rušných alebo odľahlých, zaujímal ho bežný život ľudí z rôznych spoločenských vrstiev, fotografoval historické pamiatky a ojedinele i portréty ľudí. Štefánikovu „cestu za hviezdami“ ukončila prvá svetová vojna. Štefánik sa ďalej angažoval predovšetkým ako politik, diplomat a vojak a významne sa spolupodieľal na formovaní vznikajúcej Československej republiky. Fotografickú výstavu dopĺňa výber niekoľkých predmetov, ktoré si Štefánik privážal z ciest ako exotické pamiatky a postupne nimi vyzdoboval interiér svojho parížskeho bytu.

Popis obrazovej prílohy

1. Povodeň na Seine, Paríž, 1910. Č. neg. 49598. Fotoarchív SNM v Martine.

2. Vrchol Mont Blancu, 1905 – 1907.Č. neg. 50266. Fotoarchív SNM v Martine.

3. Prístav v hlavnom meste Papeete, Tahiti, 1910 – 1911. Č. neg. 50267. Fotoarchív SNM v Martine.

 Zmena programu vyhradená.