Dejiny sebavedomia – Diplomati bez pasu sú bezpochyby najväčším nakladateľským projektom posledných tridsiatich rokov. Na distribúciu sú pripravené dva diely, ktoré svojim jedinečným polygrafickým prevedením a rovnako kvalitným obsahom zaujmú jedno z prvých, ak nie prvé miesto v súčasnej knižnej produkcii.

Autorom myšlienky vydať tento ojedinelý portrét duševného bohatstva dvoch malých národov Čechov a Slovákov a ukázať jeho skutočný, u nás často zabúdaný význam vo svete, je Mgr. Peter Kršák. Dejiny sebavedomia - Diplomati bez pasu, približujú v historickom priereze od príchodu Cyrila a Metoda roku 815 až do roku 1992 osudy významných Slovákov a Čechov, ktorí svojím dielom ovplyvnili svoj vlastný národ a štát, niektorí techniky, hudby, maliarstva, divadla, filmu, literatúry aj baletu.

 dejiny sebavedomia21