Tlačové správy

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja usporiadalo v októbri 21. ročník MFF ETNOFILM Čadca 2020. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja, Ing. Eriky Jurinovej. Partnerom podujatia bolo Mesto Čadca.

ETNOFILM Čadca je medzinárodné filmové bienále dokumentárneho, etnologického filmu. Medzinárodná súťaž ponúka filmy na témy z oblasti sociálnej a kultúrnej antropológie a etnológie v širokom zábere, od rozmanitých prejavov tradičnej ľudovej kultúry až po mapovanie života súčasného človeka v komplexnosti a zložitosti meniaceho sa sveta i spôsobu života.

V dňoch 20. – 23. novembra 2018 sa v Čadci konal už 20. ročník najstaršieho filmového festivalu na Slovensku ETNOFILM ČADCA, ktorý sa venuje etnológii, sociálnej a kultúrnej antropológii.
Hlavnými organizátormi tohto výnimočného podujatia boli Žilinský samosprávny kraj, Kysucké kultúrne stredisko v Čadci a Mesto Čadca. Podujatie bolo organizované pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej. ETNOFILM ČADCA bol realizovaný s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja. Podujatie finančne podporil Audiovizuálny fond.

V dňoch 18. – 21. októbra 2016 sa uskutočnil v Dome kultúry v Čadci 19. ročník Medzinárodného filmového festivalu ETNOFILM Čadca, ktorého hlavnými organizátormi sú Žilinský samosprávny kraj, Kysucké kultúrne stredisko v Čadci a Mesto Čadca. 

Spoluorganizátormi podujatia boli: Slovenský filmový ústav Bratislava, Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca, Katedra etnológie a muzeológie FiF UK Bratislava, Katedra etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre, Slovenské národné múzeum  v Martine, Národopisná spoločnosť Slovenska, Literárny fond, Krajanské múzeum Matice slovenskej Martin, Slovenský filmový zväz, Univerzitná knižnica v Bratislave, Kysucká kultúrna nadácia, Kysucká knižnica v Čadci, Krajská knižnica v Žiline a Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši.

Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Audiovizuálneho fondu a Žilinského samosprávneho kraja.

Medzinárodný filmový festival  ETNOFILM Čadca 2014
                                                                              
V dňoch 14. – 17. októbra 2014 sa uskutočnil 18. ročník Medzinárodného filmového festivalu ETNOFILM Čadca, ktorého hlavnými organizátormi sú Žilinský samosprávny kraj, Kysucké kultúrne stredisko v Čadci a Mesto Čadca.
Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Žilinského samosprávneho kraja a Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis.

ETNOFILM je najstarším filmovým festivalom na Slovensku, ktorého bienálový charakter ponúka širokej i odbornej verejnosti  jedinečnú možnosť zhliadnuť najnovšiu filmovú tvorbu od režisérov z celého sveta.

V dňoch 23. – 26. októbra 2012 sa v Čadci uskutočnil 17. ročník medzinárodného filmového festivalu ETNOFILM ČADCA 2012. Podujatie sa konalo pod záštitou predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára. Hlavnými organizátormi festivalu boli Žilinský samosprávny kraj, Kysucké kultúrne stredisko v Čadci a Mesto Čadca. Toto medzinárodné filmové bienále je najstarším slovenským festivalom s tematikou etnológie, sociálnej a kultúrnej antropológie. Poslaním festivalu je predstaviť najnovšiu dokumentárnu tvorbu o kultúrnej a sociálnej rôznorodosti ľudského spoločenstva a zvýšiť povedomie širokej verejnosti, filmárov a médií o potrebe jej ochrany, podporiť vznik nových filmových diel na uvedené témy udeľovaním ocenení a prispieť k rozvoju slovenskej filmovej tvorby v oblasti vizuálnej antropológie. Súčasťou samotného festivalu sú i odborné diskusie.

Zasadanie výberovej komisie v dňoch 06.-07. + 27.06.2012 v kinosále Slovenského filmového ústavu v Bratislave na Grösslinovej ulici 32.

Komentár k protokolu
Komisia vybrala do súťaže v roku 2012 - 40 filmov z 12 krajín. Pokiaľ ide o kvalitu, možno konštatovať, že výber filmov do súťaže je žánrovo výrazne pestrejší ako v roku 2010. Potešil záujem mladých filmárov, študentov Akadémie umenia v Banskej Bystrici, ktorých kolekcia komisiu zaujala a je nádejou pre budúce ročníky festivalu. Povzbudivá je aj kvalita slovenských súťažných filmov , ktorých je zaradených do súťaže 15 (v roku 2010 súťažilo10 filmov). Do súťaže sú zaradené po 4 filmy z Maďarska (2010 len 1) a Španielska (2010 len 1). V súťaži roku 2012 sa neobjavil ani jeden film z novej krajiny, ktorej filmy by neboli zatiaľ zaradené do súťaže Etnofilmu.