Veľká cena:
Majster husiar Karol Lukniš (Umenovedný ústav SAV Bratislava, réžia O. Elschek)

Cena poroty:
Staré po novom - Sonda (9/1984/SFT Bratislava, réžia M. Cimerman)

Hlavné ceny:
-    kategória dokumentárnych filmov: Terchovská muzika (ČST Bratislava, réžia M. Slivka)
-    kategória vedeckých a populárno-vedeckých filmov: Život a umenie Veľkej Moravy (SFT Bratislava, réžia I. Dobiš, V. Mináč)
-    České Vánoce na Veselém kopci (Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody Pardubice, réžia I. Vojancová)
-    Kategória spravodajských a publicistických filmov: Pamodaj šťastia rozprávka - Sonda (č. 1/1986/SFT Bratislava, réžia P. Záchensky)

Cena Slovenskej národopisnej spoločnosti SAV:
Amaro drom - Naše cesta (Filmová a televízna fakulta AMU a Ústav pre etnografiu a folkloristiku ČSAV Praha, réžia V. Poltikovič)

Cena časopisu Televízia:
Máje v Liptovských Sliačoch (Umenovedný ústav SAV Bratislava, réžia D. Luther)