Hlavná cena - Zlatý turoň:
Život zvonařky Márie Tomáškové - Dytrichové (réžia H. Pinkavová)

Hlavná cena - Strieborný turoň:
Kunsthistorik - cyklus Cesty (réžia Ľ. Pavlovič). Migrantka - cyklus Cesty (réžia Ľ. Pavlovič)

Hlavná cena - Bronzový turoň:
Mať volá I. (réžia J. Fúzik)

Osobitná cena - Cena primátora mesta Čadce:
Etnografický atlas Slovenska - Agrárna kultúra (réžia M. Plch)

Čestné uznanie:
Pri zlatej studni I. (réžia J. Kerner)
Recepty na spásu (réžia P. Slávik), Kameň po kameni (réžia Jaroslav Vojtek), Mišpacha je rodina (réžia V. Merta)

Cena diváckej poroty:
O troch dňoch v Jasovskom kláštore (réžia P. Kerekeš)

Cena filmových novinárov:
Láska na konci milénia (réžia E. Pätoprstá)