Veľká cena - Zlatý turoň:
Dom Malinovských (SFT a STV Bratislava, réžia Ľ. Štecko)

Osobitná cena - Cena poroty:
Stanko Mužik (ALEF Bratislava, réžia J. Oparty)

Hlavná cena - Strieborný turoň:
Keltové (KF. a. s. Praha, réžia M. Maryška)

Hlavná cena - Bronzový turoň:
Denně předstupují před tvou tvář (KF. a. s. Praha, Nadace Film a sociologie Praha, réžia D. Vihanová)

Cena primátora mesta Čadce:
Zjavenie (ALEF Bratislava, réžia M. Urban)

Osobitné uznanie poroty:
Vyvliekanie z vlastnej kože (STV Bratislava, réžia A. Čermáková)

Čestné uznanie:
Koza ´90 (Spišské múzeum Levoča, réžia M. Felberová)