Veľká cena - Zlatý turoň:
Vynárania (SFT Bratislava, réžia T. Paštéka)

Hlavná cena - Strieborný turoň:
Deti vetra 7 - verné tradíciám (SFT Bratislava, réžia M. Slivka), Stěhovaní osady (Film a sociologie Praha, réžia V. Poltikovič)

Osobitná cena poroty - Cena poroty:
Osud - potiaľ (FEBIO Praha, KF a. s. Praha, réžia F. Fenič)

Osobitná cena - Cena primátora mesta Čadce:
Drotárska púť (SFT Bratislava, ATAN Štúdio v. d. Bratislava, réžia H. Sláviková - Rabarová)